DELA

Vi jobbar alla för ett gränslöst Norden

I en artikel i Nya Åland (14.2) hänvisas till att Gränshinderrådets ordförande Svein Ludvigsen ifrågasatt mig för att jag har uttalat mig om de nordiska regeringarnas arbete för att rasera gränshinder.

Det är mycket riktigt att jag har sagt att de nordiska regeringarna kunde göra mer för att få bort gränshinder. Och just mot den bakgrunden ser jag fram emot ett tätare samarbete med Gränshinderrådet under det finska presidentskapet i Nordiska rådet i år, i akt och mening att få bort så många gränshinder som möjligt.

Det var i samband med lanseringen av en nordisk rapport i Helsingfors som jag uppmanade både regeringar och politiker att ringa varandra med jämna mellanrum för att tala om gränshinder och hur de ska lösas. Det tycker jag inte är orimligt. Om man är medborgare i Norden och bor, arbetar, studerar eller gör affärer över gränserna, är det nämligen många samtal man blir tvungen att ringa för att lösa olika problem.

Jag tror inte att vi någonsin kommer så långt att vi helt problemfritt kan röra oss från land till land, men ska det verkligen vara så här komplicerat som det är i dag? Eller kan vi göra det enklare för medborgarna?

Jag tror att vi kan göra det enklare, och jag vet mycket väl att Gränshinderrådet är en viktig motor i arbetet med att rasera gränshinder. Gränshinderrådet har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden, både för privatpersoner och företag. Det betyder att vi arbetar med samma målsättning.

Finland har inför sitt presidentskapsår i Nordiska rådet 2017 utarbetat ett program där årets prioriteringar framgår. En fråga som har hög prioritet är mobiliteten mellan de nordiska länderna. Färre gränshinder ger ökad mobilitet, vilket betyder ökad ekonomisk tillväxt och högre sysselsättningsgrad.

Finland vill under sitt presidentskap kraftigt lyfta fram gränshinder och deras undanröjande i politiskt fokus. Hur ska man undanröja gränshinder, hur kan man förhindra att nya gränshinder uppstår?

Som rådets president kommer jag att fortsätta att trycka på regeringarna för att få svar på dessa frågor. Det borde Gränshinderrådet uppskatta, och jag ser fram emot ett gott samarbete under året, där vi tillsammans får de nordiska regeringarna att agera ännu aktivare för att få bort gränshinder.

Britt Lundberg

Nordiska rådets president