DELA

Vi investerar i sociala sektorn

”Väljare i Mariehamn” uttryckte oro för att stadspolitiker prioriterar stora satsningar som idrottsanläggningar framom mjukare värden. Till dig vill vi säga att ja, vi är flera som prioriterar skola, omsorg och social service framom dyra satsningar.

Problemställningen ligger i skillnaden mellan investeringar och driftskostnader. Vi behöver satsa på idrotten för att främja god hälsa. Vi behöver även satsa på olika verksamhetsområden för att bevara en god samhällsservice.

Allt som görs inom sociala sektorn brukar ses som drift, men det utgör de facto viktiga investeringar i hälsa; exempelvis drop-in verksamhet för äldre, ungdomsgårdar, och andra satsningar inom sociala sektorn.

Det är en fråga om sociala investeringar, sådana måste komma upp på bordet och in i budget för att tas med i framtidsplaneringen. Bara då kan vi uppnå balans i förhållandet till bland annat idrottens förebyggande och hälsofrämjande verksamhet.

Att ha en hobby eller ett intresse kan vara det som gör att en människa känner mening med tillvaron och mår bra. Alla mår bättre av att röra på sig, och då ska vi skapa möjligheterer för det.

Så vi investerar i sociala sektorn, genom att skapa goda förutsättningar för hälsofrämjande verksamhet. Vi satsar på att förebygga skador, istället för att hantera skadeverkningar. Vi vill att alla våra invånare ska ha goda förutsättningar för att leva ett bra och meningsfullt liv. Vi jobbar med allas bästa för ögonen!

JOANNA ISAKSSON
PERNILLA SÖDERLUND