DELA

Vi har råd med flyktingarna

Nils Manelius säger i en artikel i Ålandstidningen att ÅD vill ta plats i socialnämnden så han får ”se vad flyktingmottagandet kostar”. Nå därom kan jag ge besked, för jag var med. Det kostar oss ingenting.

Driftsnettot för både Flyktingarnas utkomst och Integrationsverksamheten är 0.- euro.

Detta eftersom den finska staten tar de kostnaderna som uppstår (ca 220 000 euro på 20 personer eller 10 000 per person och år). Detta finns på stadens hemsida att söka upp, man söker efter socialnämndens budget och ser på bilagan.

För enkelhetens skull har jag lag till det som en bild, men så enkelt är det. De första tre åren så kostar det Åland och Mariehamn ingenting att hjälpa människor som förlorat allt. Vi ger dem inte ens särskilt mycket stöd. Hälften av en låginkomst per person att bygga upp ett nytt liv.

Det har vi råd med även om vi skulle betala det själva, vilket vi inte gör.

Igge Holmberg (S)