DELA

Vi har råd att hjälpa

Aldrig tidigare har ett kommunalval varit viktigare än nu. Viktigt därför att det i slutändan kan hjälpa människor på flykt att hitta en lugn plats att återhämta sig på och skapa en vardag utan krig och missär.

Som det ser ut i dag är det på den kommunala nivån som beslut om integrationsplaner, boende och sociala tjänster rörande mottagande av flyktingar sker. I nuläget är det enbart Mariehamn och Jomala som anser sig ha möjlighet och resurser att ta emot flyktingar. Som jag ser det finns det många fler kommuner som har de ekonomiska resurserna, men också kompetens och den goda viljan att hjälpa till.

Det måste också vara möjligt att få fram samarbeten och jobba för att i slutändan hjälpa människor som är i livsfara och nöd. Den ekonomiska styrka den här ön byggt upp under generationer och den stolthet ålänningar känner för sin ö borde räcka till för att dela med sig.

Blir vi flera ålänningar gynnar det alla, sen ska det inte spela någon roll var man kommer ifrån. För mig ger en större inflyttning både ekonomisk och social och intellektuell avkastning.

Jenny Schuhmeister (C)