DELA

– Vi har ordning och reda på finanserna!

Med anledning av att Lennart Isaksson beretts ett mycket stort utrymme på nyhetsplats i Tidningen Åland samt i Ålands Radio för att redogöra för sin högst privata uppfattning om Ålands Golfklubbs utveckling vill vi här klargöra vissa fakta för att undvika missförstånd.
Lennart Isaksson är medlem i Ålands Golfklubb men har under de senaste 25 åren inte haft något som helst med klubbens skötsel att göra. Han har alltså inte medverkat till den fantastiska resa vi gjort sedan 80-talet – från en miserabelt byggd och lerig 9-hålsbana till Nordens mest välbesökta golfanläggning under sommarhalvåret. Den resan har gett oss mod, kraft och ekonomi för att tro på en fortsatt utveckling av golfturismen till gagn för hela det åländska samhället.

Vi kan konstatera att Ålands Golfklubb idag är en av få nordiska golfklubbar som har en sund och stabil ekonomi. Vi har under 20 år i rad gått med vinst. Vinsterna har omedelbart återinvesterats i anläggningen för att göra den ännu bättre. Våra investeringar under 2000-talet (med egna medel!) uppgår till 2.000.000 euro, alltså i genomsnitt 200.000 per år och vi har under samma tid minskat våra skulder med nästan 1.000.000 euro. Vi står med andra ord på en stabil ekonomisk grund.
De förbättringar Lennart Isaksson efterlyser i Kastelholm har vi redan under många år jobbat med och för ett år sedan godkände våra medlemmar en extra investeringsbudget på ca. 600.000 euro för att förbättra dräneringarna, bygga ut bevattningen samt bygga en korthålsbana. Våra ambitioner och planer för Kastelholm är betydligt mer omfattande än Isakssons idéer.

Det finns ingen motsättning mellan att förbättra anläggningen i Kastelholm och att bygga en ny golfbana. Ålands Golfklubb har under 13 år hävdat att vi behöver göra både och för att långsiktigt lyckas med golfturismen.
Genom att utveckla anläggningen i Kastelholm samt bygga en ny golfbana med modern teknik och design så rustar vi oss bäst för att klara konkurrensen om golfturisterna. Och att utgå ifrån och bygga vidare på det vi redan har i Kastelholm – här finns infrastruktur, lämplig mark och framförallt gedigen kunskap – måste väl rimligen vara det bästa alternativet. Varför gå över ån efter vatten?
När det just gäller Stornäset har Sveriges ”hetaste” golfarkitekt Pierre Fulke konstaterat att det är en ”fantastisk plats för en golfbana av högsta klass”.

Isakssons ”teori” om att Ålands Golfklubb inte klarar finansieringen av en ny golfbana bygger nog mera på känsla och ovilja än på kunskap. Bägge gånger då Godby/Ämnäs-projektet stod inför avgörande politiska beslut fanns inga finansieringsproblem. De hade Ålands Golfklubb löst. Andra gången med hjälp av ett synnerligen starkt stöd från det åländska näringslivet. Eftersom golfturismen är av mycket stor betydelse för hela den åländska turismen är jag övertygad om att det stödet finns kvar. En fortsatt stark golfturism genererar många arbetsplatser och stora intäkter.
Nu är det dags för politikerna att ”sätta ner foten” och få till stånd det nödvändiga markbeslutet och bortse från Lennart Isakssons undanmanöver som bara leder ut på en ännu längre ökenvandring. Ålands Golfklubb väntar på besked och en sak kan ni lita på – vi tror på framtiden. Varför inte göra oss sällskap?
Kjell Hansson
Klubbchef
Ålands Golfklubb