DELA

Vi har inte råd att mista en enda anställd till inom äldreomsorgen

Enligt ledningen för stadens äldreomsorg beror det stora antalet lediga jobb inom äldreomsorgen på att en del personal gått i pension, några läroavtalsstuderanden har slutat och andra har valt att studera vidare. Att skriverierna om Trobergshemmet och protesterna mot införandet av treskift från och med år 2019 skulle ha något att göra med det ovanligt stora antalet lediga jobb tror inte de ansvariga. Tro är en sak att veta en annan.

Om ledningen inte vet om en del personal slutar på grund av att staden planerar att införa treskift inom all äldreomsorg och därmed ta bort de så kallade nattorna är det hög tid att ta reda på hur det verkligen förhåller sig. Min uppfattning är att det pågår en viss personalflykt från stadens äldreomsorg eftersom de ansvariga slår dövörat till för alla synpunkter personalen har i fråga om sina arbetstider, arbetsvillkor och äldreomsorgens kvalitet.

Varför frågar inte ledningen personalen varför de säger upp sig? Jag utgår från att det i uppsägningsformuläret inte finns någon ruta att kryssa i om man är missnöjd med cheferna och de beslut som fattas över de anställdas och klienternas huvuden. Eller har jag fel?

Läget är alarmerande och den ordinarie personalen går på knä. Förutom sin ordinarie arbetstid tvingas många ta extra arbetsturer för att arbetet ska fungera. Många av de som jobbat länge känner ett stort ansvar för klienterna och ställer upp trots att de är i behov av vila och återhämtning.

Forskningsresultat från Sverige visar att när alltfler äldre med allt större funktionsproblem och sjukdomar ska skötas hemma börjar den ordinarie personalen som jobbat länge i hemtjänsten och som är guld värd att vackla under arbetsbördan. I Sverige funderar närmare 50 procent på att lämna sitt jobb eftersom de känner att situationen är dem övermäktig.

Personalbristen är stor och många äldre klagar på ständiga personalbyten. För de äldre är kontinuiteten det viktigaste. Med detta avses helt enkelt att stadigvarande kompetent personal som känner sina klienter upplevs som tryggast av de äldre. Ett faktum som är välkänt inom all äldreomsorg.

Med förvåningens finger i häpnadens mun fick jag här om dagen äntligen en förklaring från högsta ort varför treskift ska införas inom äldreomsorgen i Mariehamn. Treskift är bra ur klientens synvinkel eftersom det borgar för en god omsorg när många vårdare tar hand om och känner till en klients behov.

Jag måste erkänna att jag inte hängde med i resonemanget och behövde få det hela upprepat. Efter några dagars betänketid anser jag motiveringen inte bara enfaldig utan också klientfientlig eftersom det skulle betyda att ju fler närvårdare en klient har desto bättre skulle kvaliteten bli på vård och omsorg?

Det skulle vara viktigt att fråga klienterna om de håller med om denna motivering. Det är trots allt klienterna som vet bäst vad de behöver och vill ha.

Ingrid Johansson efterlyser mera specialister för att reda ut vad som är bäst för äldreomsorgen i Mariehamn. Det är alltid bra med kunskap men när det gäller treskift är det inte ett vetenskapligt problem utan en fråga om de anställdas trivsel och hälsa. Också klienterna har rätt att ha en åsikt om detta.

Men det förefaller som om ledningen vet bäst och undviker att diskutera med personal och klienter. Man står därför i beråd att pressa fram treskift mot många anställdas vilja. Argumentet är att det finns fler som vill jobba treskift men de vågar inte säga det. Lösningen på detta är att treskift ska vara frivilligt för den grupp som ledningen ömmar för. Det finns jobb åt alla.

Den optimala lösningen är tvåskift med bibehållande av nattorna och frivilligt treskift för dem som så önskar. Finns det en vilja så finns det en väg. Att nonchalera personalens önskemål och viljor i denna för många så viktiga fråga kommer att stå de äldre dyrt i Mariehamn. Personalflykten kommer att öka.

Nuläget är att 12 procent av den nödvändiga personalen saknas för att fylla behoven. Det är många och belastar den personal som är kvar. Vi har inte råd att tappa en enda anställd till. Inled dialog med de anställda och gör treskift frivilligt!

BARBRO SUNDBACK (S)