DELA

Vi har inte råd att låta flera unga fara illa

Häromdagen kom svaret från ÅHS på den skrivelse ”gällande primärvårdspsykolog 7-17 år” som vi är många som väntat på. Svaret dröjde länge och lovade inte mer än att man för en dialog med landskapsregeringens social- och miljöavdelning kring ett utvidgat stöd för barn och ungas psykiska hälsa.

Det är förstås bra, men det behövs kraftfulla insatser nu. Det kan inte vänta, alldeles för många lider. Vi har byggt ett samhälle som på många sätt skadar de unga. Prestationskrav, effektivitet, osynlighet, vuxnas tafatthet, vuxnas strävan efter den perfekta ytan istället för gemenskap och unga människors otrygghet och hopplösa framtidsperspektiv är delar som bidrar till att många unga mår dåligt.

Jag möter många unga och unga vuxna som kämpar varje dag, de självsvälter sig, har sönderskurna armar, de tar på sig en machomask, de mobbar sina klasskamrater, de försöker spela vuxna genom att ta till sig destruktiva beteenden som att röka och dricka alkohol, eller använder droger för att döva rädsla och ångest.

Jag ser desperata föräldrar som inte vet vart de ska vända sig eller inte får den hjälp de behöver. Det är inget nytt men det ökar och kräver omfattande insatser nu.

Det kräver att politiker tar ett helhetsgrepp och skapar förutsättningar för en palett av olika åtgärder som föräldrautbildningar och föräldrarstöd, samtalsgrupper för unga (kill- och tjejgrupper såväl som blandade grupper och regnbågsgrupper). Det kräver rejäla psykolog och terapi satsningar både inom primärvården och specialistvården, både för vuxna och unga.

Det kräver också att primärvården (den psykiatriska delen) på ett eller annat sätt integreras med psykiatrins specialistvård. Jag vet att det är ”att svära i kyrkan” då psykiatrin ska ses som specialistvård, men det krävs ett mycket nära samspel mellan dessa och verksamheterna måste sätta patienten i centrum. Den som mår dåligt måste genast få träffa någon som är kunnig på området, man orkar inte berätta för nya människor om och om igen och man ska inte bli hemskickad med en ask antidepressivt, vitaminer och ett möjligt paket av samtal om ett halvår.

Får man terapi ska denna utvärderas kontinuerligt; är det rätt matchning av patient och terapeut, är de rätt terapiform för patienten och behövs tilläggsåtgärder genom att stödja och utveckla samarbetet med föreningslivet.

Parallellt med detta måste ett långsiktig arbete inledas för att göra psykiatrin till en attraktiv arbetsplats som lockar välutbildad, kunnig och empatisk personal. Där måste finnas en systematisk kunskap så att bästa vårdinsats kan ges, både medicinskt och psykosocialt, liksom ett system för att säkerställa insyn och kontroll i de olika verksamheterna.

Åland är litet och pengar finns, Åland kan bli en föregångare genom att alla unga såväl som vuxna får den vård och det stöd de behöver.

Jag hoppas att alla partier nu inför valrörelsen i sina program är tydliga med vad de tänker göra och hur mycket resurser de är villiga att lägga om de kommer till makten.

Vi har inte råd att låta flera unga fara illa.

MIA HANSTRÖM

KONSULT I UNGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSARBETE