Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vi har genomskådat detta

I debatterna har HI lagt fram tanken på en klimatlag och fått stöd av alla andra partier. Enligt sitt program vill det ha en bindande klimatlag för att minska både de direkta och indirekta utsläppen. Minst lika ambitiös som Parisavtalet. Utsläppsbudget och övervakande klimatråd. De största utsläppssektorerna på Åland (sjöfart, vägtrafik, uppvärmning och jordbruk) får stöd i förhållande till sin klimatanpassning. De verksamheter som inte kan visa hur de ska nå upp till stränga fosfor- och kvävebegränsningar skall avvecklas inom 10 år.

Vi talar om en nedmontering av fiskodlingen. Vi talar om begränsningar i jordbruket, trafiken och på annat håll talar man om flygskam, köttskam, smörskam och barnskam. Snart har vi det även på Åland. Det enda partiet, som genomskådat detta spektakel är Åländsk Demokrati. Vi vågar ställa oss upp emot dessa huvudlösa investeringar, som HI vill låna upp 300 miljoner för.

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SAMTLIGA KANDIDATER