DELA

Vi har fullt förtroende för Perander

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Susanne Perander tillträdde som myndighetschef den 12.08.2019 och har redan hunnit utveckla myndigheten på ett väldigt positivt sätt samt vunnit personalens förtroende. Styrelsen för mandatperioden 2019–2023 tillsattes i juni 2020. Personalen får uppfattningen att myndighetschefen, och indirekt hela myndigheten, motarbetas av den nya styrelsen då mer eller mindre alla ärenden och förslag röstas ner av en knapp majoritet utan tydliga motiveringar.

Gentemot styrelsen har, vad vi känner till, inga egenmäktiga beslut tagits av myndighetschefen utan allting har följt gällande rutiner och praxis. Styrelsen har inte visat vad den avser och hur den ser att myndigheten ska drivas och utvecklas, annat än genom att rösta ner majoriteten av myndighetenschefens förslag.

Situationen har skapat stor oro inom myndigheten. Detta leder till att personalens arbetssituation och mående påverkas negativt. Det riskerar även skapa en klyfta mellan styrelsen och myndigheten i övrigt. Detta utöver alla andra faktorer som idag skapar osäkerhet så som den samhällsekonomiska situationen och covid-19. Vi behöver en styrelse som stöttar och bistår oss på ett sakkunnigt sätt i vårt arbete med att utveckla myndigheten. Dagens situation är ohållbar.

Myndighetschefen har personalens fulla stöd och förtroende.

MAGNUS ERIKSSON

ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE

ANNETT PFEIFER

1:A VICE FULLMÄKTIGE

MIKAEL GRANHOLM

2:A VICE FULLMÄKTIGE