DELA

Vi har bara börjat

I Ålandstidningens ”i gluggen” den 27 oktober skriver Karl att ”Röd Ungdom är socialdemokrater”. Hur vi än vänder och vrider på detta påstående får vi det inte att gå ihop. På Röd Ungdoms veckomöte i söndags var det inte en enda av mötesdeltagarna som skulle beskriva sig själv som ”socialdemokrat”. Vi för ingen socialdemokratisk politik och när dessutom Socialdemokraternas partiordförande Camilla Gunell säger i media att Röd Ungdom inte är socialdemokrater kan man verkligen undra varifrån skribenten fått sina idéer.

Vårt samarbete med det socialdemokratiska partiet inför valet byggde på att de är det parti som ligger oss ideologiskt närmast. ”Närmast” behöver här inte betyda ”nära”, då vi har medlemmar som representerar en mängd olika infallsvinklar. Även fast föreningens politiska världssyn stammar ur socialismen och de demokratiska rörelserna är detta inget hinder för andra politiska per spektiv att ta plats, så länge det finns gemensamma värdegrunder.

Vår förening strävar efter att förändra samhället enligt den socialistiska politiska modellen, inte bara gå den socialdemokratiska vägen och ge kapitalismen ett aningen mänskligare ansikte.
Med det sagt så vill vi även meddela att vi inte kommer att slå av på takten i vårt arbete. Vi är inte ute efter att skaffa oss parlamentarisk makt (även fast vi hade stora valframgångar i både Jomala och Mariehamn samt även i lagtinget), om så hade varit fallet hade vårt bäst-före-datum gått ut den 16 oktober. Vårt arbete har bara börjat.
Jakob Lavonius
William Ramsdahl
Röd Ungdom