DELA

Vi hann inte rösta – fast vi så gärna ville

Vi är några högskolestuderande på fastlandet och i Sverige som är besvikna över hur poströstningen i årets lagtings- och kommunalval har skötts. Poströstningen har fyra steg:
1. Vi får röstkort med posten där det står vilka val vi är röstberättigade i.
2. Vi printar ut anhållan-om-att-erhålla-förtidsröstningsmaterial-blanketter från val.ax och sänder via posten till angivna centralnämnd.
3. Vi erhåller förtidsröstningsmaterial och kuvert till röstkortet .
4. Vi skickar iväg vår röst som ska vara centralnämnderna tillhanda senast 14.10.2011 .
Vi har alla, så fort vi fick röstkortet, åtgärdat steg 2. Problemet är att åtminstone två av oss inte hinner rösta. Cecilia har inte fått sitt förhandsröstningsmaterial ännu, medan Fredrik fick sitt i dag, den 13 oktober.
Johan fick sitt material 12 oktober och betalade expressporto för att ge sin röst, men inga garantier kunde utlovas för att rösten skulle hinna fram i tid. Likaså kunde Carl-Johans röst inte tas för given, då han fick sitt material 11 okyonrt och skickade sin röst dagen efter.
Vi undrar varför vi fick våra röstkort så sent (v.39-40), i jämförelse med de som bor i landskapet. Vi har alla handlat så snabbt som möjligt, men det är tydligen ändå inte möjligt att hinna ge sin röst i tid. Tilläggas ska att Cecilia 13 oktober kontaktade sin hemkommun Kökar som kunde berätta att kommunen också skickat förtidsröstningsmaterialet så fort som möjligt.
Vi undrar också hur miljövänligt och praktiskt det är att skicka förtidsröstningsmaterialet i formatet A2.
Kunde man inte ta i bruk röstning via internet, t.ex. med hjälp av koder från internetbanker som identitetsbevis? Det skulle förenkla och effektivera röstningsprocessen. Dessutom skulle den bli mer miljövänlig.
Det talas mycket om hur lågt valdeltagandet är, speciellt bland unga vuxna. Vi är åtminstone fyra unga vuxna som gärna hade varit med och format framtiden för Åland, men vår chans gick om intet.
Cecilia Österlund, Kökar
Vasa
Fredrik Sporre, Mariehamn
Umeå
Johan Jansson
Esbo
Carl-Johan Mattsson, Finström
Göteborg