DELA

Vi håller linjen

Klimatet kan inte vänta längre, och inte heller jordens befolkning. Gör inte världens ledare något kommer människor att resa sig. Det budskapet skickar 15-åriga Greta Thunberg till FN:s klimattoppmöte. Vi på Åland har lyssnat och vi pratar inte utan handlar.

Det är fantastiskt att vi kan gå över till 70 % förnyelsebar energi med ett klart och tydligt beslut i lagtinget. Det är den goda miljöpolitiken som gjort detta möjligt. En strävan att både i det lilla och stora förändra Åland och målmedvetet förändra kursen mot ett hållbart Åland 2051.

Nu ökar vi användande av energi från förnyelsebara energikällor, samt en minskad användning av fossila bränslen. Här är redan våra el- och vindkraftsbolag involverade. Vi ökar härmed en lokal produktion av förnyelsebarenergi och minskar behovet av Finland- och Sverigekabeln.

Detta kan i sin tur möjliggöra en något lägre överföringskostnad för åländska elkunder men framförallt leder det till grönare el och det skapar förutsättningar för att behålla lokal kompetens på Åland.

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor både i det lilla och i det stora. Några framtida positiva exempel är solstödet samt kommande stödformer för att hjälpa övergångarna från fossilt bränsle olja till bl.a. bergvärme och biobränsle.

Det behövs människor som Greta som påminner oss om verkligheten och allvaret när vi vuxna snabbt glömmer och går vidare. Åland har nu visat handlingskraft. Det tackar våra barn oss för.

SARA KEMETTER (S)