DELA

Vi hade önskat öppen debatt om bidraget

I onsdags behandlades utskottets betänkande om anpassningsbidrag för ledamöter. Där konstaterade utskottet att ”lagförslaget motsvarar medborgarinitiativets intentioner och föreslår därför att medborgarinitiativet förkastas. Efter en nästan obefintlig debatt (pga. för svårt eller för jobbigt ämne?) antogs regeringens lagförslag.

Nu kan en lagtings- eller regeringsledamot i 3 års tid få minst ca 1.000 euro redan efter 4 års uppdrag (högst ca 2.140 euro efter 15 års uppdrag) i bidrag och då det är betydligt lättare att komma in i lagtinget än i riksdagen vore det rimligt att ha tydliga regler redan från början. Att resonera att 1.000 euro är så lite pengar kan ställas i proportion med ungdomars studiebidrag samt folkpension. Då brukar det vara mycket pengar.

Förmånen står alltså dessutom fritt att lyftas under 3 år för exempelvis att vara hemma med barn, resa på långresa, vidare studier, segla jorden runt eller bara njuta av ledig tid enligt eget tycke, så länge du inte jobbar och har en inkomst. Vi tror inte att alla de som skrev under initiativet (samt alla de som hade velat skriva under men inte hann) hade trott att resultatet skulle bli detta.

En resumé: När vi i vintras läste artikeln om lagtingsledamöternas generösa tidigarelagda ålderspension och vilka som då lyfte denna ”pension” upplevde vi liksom många andra en stor förvåning över att en sådan ”pension” fortfarande existerade och fasa över hur den utnyttjades.

Då ingen av oss innehar någon ”maktposition” inom lagstiftande organ och vi anade en viss motvilja hos dem som innehar lagstiftande möjligheter, då frågan uppenbarligen skulle innebära en försämring för de styrande i vårt självstyrda parlament, såg vi som en möjlighet att skapa ett medborgarinitiativ för att kunna lyfta frågan.

Vårt mål var att i första hand tidsbegränsa förmånen. Dessutom undvika missförstånd i utnyttjande så att bara de som verkligen är i behov av anpassning och som efter avslutat uppdrag inte har någon egen försörjning får förmånen. Att beakta samtliga inkomster samt koppla förmånen till att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Att folkstormen för att hjälpa oss samt att skriva under initiativet skulle vara så stor hade vi aldrig kunnat drömma om. På nolltid hade vi gladeligen 1.400 namn och skulle inte haft problem att samla in ytterligare namnlistor. Samtidigt hade regeringen äntligen fått lite fart på sin vilja till att ta fram ett nytt lagförslag i frågan, även det gick enligt vad vi har förstått rekordsnabbt men kanske lite förhastat?

Vårt initiativ behandlades i plenum och remitterades till lag- och kulturutskottet. Kort därefter behandlades regeringens lagförslag i samma fråga och remitterades även det till samma utskott. Vi blev kallade till och hörda av utskottet där vi verkligen gjorde vårt bästa för att få utskottet att förstå att regeringens förslag inte var helt i linje med vår önskan.

Vi såg medborgarinitiativet som en möjlighet att få till en förändring i frågan. Om medborgarinitiativ står att: ”Lagtinget är skyldigt att utan dröjsmål ta upp ett medborgarinitiativ till behandling om det har gjorts så som lagtingets arbetsordning föreskriver.” Det har lagtinget uppfyllt, tyvärr har den konstruktiva och öppna debatten i ärendet som vi hade hoppats på, helt uteblivit.

Medborgarinitiativet ”Lika inför lagen”

Ombudet Anna Holmström

Vice ombudet Magnus Lundberg