DELA

Vi gör nu en MSÅ-exit

Vi undertecknade har gjort ett för oss stort och tråkigt beslut, nämligen att vi lämnar vårt parti MSÅ. Ingen av oss kan godkänna detta att vår lagtingsgrupp har gått med i ett kommunindelningsmeddelande tillsammans med socialdemokrater och liberaler, ett meddelande som dessutom leder till att kommunsammanslagningar skall genomdrivas med tvång.

Tvångslagstiftning på Åland är ingen bra idé, och för oss som moderata politiker i Eckerö är detta ett politiskt självmord. Hånen och gliringarna har inte väntat på sig. Detta som sådant skulle väl inte vara så problematiskt om man själv också var övertygad, men då vi själva deltar i kritiken av detta ”beslut” så blir det bara fel.

Vårt parti gick inte till val med tvångssammanslagning av kommuner! Skulle det gjort det skulle vi inte ställt upp i valet. Vårt parti gick emellertid till val med slogans som ”större och smartare” kommuner (inget tvång), och valfrihet!! Nu är valfriheten för oss att skriva ut oss.

Kerstin Wikgren

Tommy Nordin

Johan Hellström