DELA

Vi godtar inte skatteväxling

Mariehamns socialdemokrater kan inte godta stadsdirektörens förslag om skatteväxling. Det slår hårt och orättvist på medel- och låginkomsttagarna i staden.
Skatteväxlingen innebär att staden inför en fastighetsskatt på 0.75% och samtidigt sänker kommunalskatten med motsvarande belopp
I medeltal har husen i staden ett beskattningsvärde på 65.000 euro. Har du en årsinkomst under 80.000 euro i året och bor i ett hus från 60-talet eller yngre så förlorar du på en skatteväxling. Ju mindre du förtjänar desto mer betalar du. Det blir alltså låg- och medelinkomsttagarna som förlorar på stadsdirektörens förslag till skatteväxling.

Staden vill ha inflyttning. Vi ger ut attraktiva tomter till försäljning med havsutsikt, erbjuder fina skolor och daghem samt bra fritidsaktiviteter för att locka barnfamiljer. Ett nytt stort hus i Horelli-området kommer att ha ett beskattningsvärde på minst 115.000 euro. Alla som förtjänar under 150.000 euro i året förlorar på skatteväxlingen inom detta bostadsområde.
Visst är det ett problem att det bor människor i Mariehamn som inte är skrivna här, men Mariehamns socialdemokrater anser att skatteväxling inte är rätt väg att gå. Vi hoppas även att de andra partierna i staden ser denna orättvisa och handlar utifrån ett medborgarperspektiv.
Sara Kemetter (S), första vice i stadsstyrelsen
Kalle Fogelström (S), medlem i stadsstyrelsen