DELA

Vi fortsätter konsumera med gott samvete…

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet. Vi konsumerar som aldrig förr och anser oss värda så mycket att jorden inte kan hantera allt (skadligt) avfall som är en konsekvens av köpandet.

Vi har dessutom inte betänkligheter, trots att de flesta idag innerst inne vet att de som tillverkar det vi köper oftast jobbar under vidriga arbetsvillkor. Kanske för att det sker i länder långt ifrån oss.

Beslutsfattarna i våra rika länder varnar oss ständigt för att minskat köpande innebär slutet på välfärden. Det innebär att vi med gott samvete fortsätter konsumera i ökande takt. Vi luras att tro att välfärden och jordens resurser är oändliga och att vi inte behöver ta ansvar för vad vårt konsumerande leder till; enorma sopberg som är fulla med elektronik, plast, textil, papper, metaller, gifter och så vidare som lakas ut i grundvattnet och haven och förgiftar allt. Mycket av avfallet skickas till länder som inte har några resurser att ta hand om det och den del som kan återvinnas och saneras.

För att tvinga konsumenterna att köpa nytt tillverkas idag medvetet produkter med dålig kvalitet och med självförstörande komponenter. Ett exempel är dagens skrivarfärg som har bäst före datum och när datumet går ut slutar de fungera även om de aldrig installerats i skrivaren. Frankrike är det första landet i världen med en lag som förbjuder tillverkning av produkter med inbyggda system som gör att de förändras eller går sönder på ett sätt som tvingar konsumenter att köpa nytt i förtid. De försöker påverka EU att tvinga fram en förändring genom lagstiftning.

I väntan på att andra ska komma med tvingande lagar kan vi försöka hitta egna lösningar. Ett förslag som kan innebära att vi kan fortsätta konsumera, om än i mindre omfattning, är att själva tillverka produkter och varor vi konsumerar i våra egna länder. Då har vi själva kontroll på vad produkterna innehåller, både gällande förstörande komponenter, gifter och material.

Vi kan tillverka produkter med kvalitet och se till att de tillverkats på ett hållbart sätt som inte skadar människor och miljö. Man kan börja köpa lokalproducerade produkter tillverkade av naturliga material utan konstgjorda tillsatser från och med idag. Vi styr själva vad som tillverkas genom medvetet val vid köpet. Medvetet köpande leder till hållbart konsumerande som gagnar den egna ekonomin, den egna hälsan och välfärden!

PIA LUNDÉN