DELA

Vi förstärker norra Åland

Äntligen ett klargörande från Liberalerna vad gäller skärgårdstrafiken. I en insändare undertecknad av kandidat Staffars från Mariehamn klargörs att all trafik från Brändö, Enklinge och Kumlingeby ska ledas över Kumlinge mot Föglö/Långnäs. Någon bro över Prästösund, som i enligt med nuvarande regeringsprogram planeras, skall inte byggas. Insändaren är helt i linje med partiets tidigare agerande det vill säga att med alla tillbuds stående medel försöka stoppa byggandet av en ny Vårdöbro, och därigenom dränera hela norra Åland både landsbygds- och skärgårdskommuner på livskraft och sammarbetsmöjligheter.

Hummelvik är kortrutt för Norra linjen. Vi bygger en ny Vårdöbro och på sikt en bro över Prästösund. Så sammanlänkar och förstärker vi hela norra Åland.

Veronica Thörnroos (C)