DELA

Vi försöker vara den förändring vi vill se

Att vara politiker innebär att man ska vara en god förebild. Man måste själv vara beredd att göra de förändringar som behövs i samhället. Det är inte alltid lätt men vi har målmedvetet satsat på att få ner våra ekologiska fotavtryck och bidra till en mer hållbar livsstil. Det är viktigt för hela vår planet att vi övergår till en fossil- och kärnkraftsfri energiproduktion så snabbt som möjligt. Framförallt är solenergi är en god investering för framtiden.

I februari i år installerades vår nya solcellsanläggning på 6 kW. Den producerar mer än 6000 kWh per år. Under sommaren har vi delat med oss av våra erfarenheter och vi har haft närmare 100 intresserade på besök. Häromveckan köpte vi en begagnad elbil som laddas med egenproducerad solenergi. Vi har också sett över vår elkonsumtion och minskat den betydligt genom olika åtgärder.

Det känns självklart för oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Carina Aaltonen, Dan Jansén (S)