DELA

Vi feminister har inga planer på att sänka vår ambitionsnivå

Runa-Lisa Jansson är besviken på att feminismen sänkt ambitionsnivån i och med kampanjen #menssäkraÅland och konstaterar att feministerna “kanske gett upp” efter många års tröstlös kamp. Vi vill gärna besvara Janssons insändare och stilla hennes och andras eventuella oro och intyga att vi feminister inte har planer på att sänka vår ambitionsnivå. Att mena på att kampen varit tröstlös är för den insatta ett märkligt påstående. Mycket har gjorts men det är en lång väg att gå innan vi nått målet. Att ge upp finns inte på agendan utan kampen fortsätter i både det lilla och det stora så länge det behövs!

#menssäkraÅland är mycket större än Jansson kanske inser. Att en arbetsplats eller ett offentligt utrymme är en menssäker plats är en del i det stora feministiska arbetet och bidrar till att öka folkhälsan på ett brett plan. När befolkningen känner sig trygga, sedda, hörda eller omhändertagna blir dom mer välfungerande, nöjda och effektiva medborgare i samhället. Ett sätt att göra det här är just att menssäkra. Det är ingen liten sak. Det är lika viktigt som kaffepauser eller kollektivavtal. Jansson har inte upplevt mensen som tabubelagd eller problematisk vilket är glädjande att höra. Men, slutsatser kan inte dras endast på basen av personliga anekdoter. För många är upplevelsen mycket annorlunda än för Jansson och mensen kan upplevas som både tabubelagd och problematisk. Av de drygt 750 enkätsvaren på frågan “Känner du att det går att prata öppet om mens i det åländska samhället?” har endast 19,2 procent svarat ja. Att kunskapsluckor kring menstruation existerar har bevisats bland annat under flera anförande i lagtinget och på sociala medier. Troligtvis är bristen på kunskap vida mer spridd än så.

Vi i Feministparaplyet har mycket annat på gång utöver kampanjen. Under 2021 kommer vårt huvudsakliga fokus ligga på “Ett jämställt yrkesliv”. Vi anordnar också feministiska samtal, deltar i och anordnar olika events med feministisk anknytning, är huvudman för projektet “UNGA-jämställd skola och fritid” och mycket mer. Utöver det som finns inskrivet i vår verksamhet är vår ambition att vara en aktiv förening, det vill säga att snabbt svara an då något sker som har en stark feministisk anknytning. Precis som vi gjorde i och med kampanjen 8 mars.

Vi har alla vårt ansvar att göra morgondagen till en bättre plats. Ansvaret ligger inte enbart på feministerna som vill menssäkra Åland.

FREDRIKA KVIST-SNELLMAN

STYRELSELEDAMOT I ÅLANDS FENINISTPARAPLY

MOA RYTTERSTEDT

MEDLEM I ÅLANDS FEMINISTPARAPLY OCH INITIATIVTAGARE TILL #MENSSÄKRAÅLAND