DELA

Vi får se vem som har rätt

Med rubriken ”Toivonen sprider rena felaktigheter” tar Anders Gustafsson som första exempel: ”Nej, WHO har aldrig ”medgett” att covid-19 skulle vara en vanlig säsongsinfluensa.”

Men det jag aldrig påstått. Det är halmdocke-retorik att först tillskriva mig en åsikt och sen kalla den felaktig.

Jag skrev: ”WHO har ju självt erkänt att dödligheten ligger i nivå med vanlig vinterinfluensa”. I en rapport från 2020 skrev de: ”Most locations probably have an infection fatality rate less than 0.20%”. (Fritt översatt: På de flesta platser är antagligen dödligheten till följd av infektionen mindre än 0,2 procent/red.)

På basen av presskonferensen som Gustafsson sågar, så kan man räkna ut en dödlighet kring 0,14, men oberoende så anser jag att man kan säga att 0,2 procent ligger i ”nivå” med något som har en låg dödlighet.

Sedan skriver Gustafsson följande: ”Här påstås igen att vaccinet ”inte tagits fram enligt normala regler”, ”inte testat korrekt” eller är ”tillfälligt”.” Och Gustafsson vill ”motbevisa” detta genom att berätta hur många doser som getts. Antalet är totalt irrelevant. Jag vill att Gustafsson kan visa en trovärdig källa, som visar att de hade fått sitt tillstånd utan den påstådda höga dödligheten och det felaktiga påståendet att det inte finns läkemedel, som kan minska riskerna för Covid-19. Exempelvis Ivermektin, Oxiklorin* och intravenös C-vitamin kan användas vid behandling av Covid-19. Men dessa stämplas som ”konspirationsteorier” trots mängder av läkare runtom i världen förordar dem vid behandling av Covid-19.

Till sist hävdar Gustafsson att ”Toivonen verkar även ha problem med att man anger olika värden för flockimmunitet.” Helt fel igen. Jag förstår att det inte går att sätta en exakt gräns men ville påminna om att i början av ”pandemin” såg vi ”experter” i media, som hävdade att Sverige skulle uppnå flockimmunitet före midsommar (2020) via smittspridning vilket sågs som ett mål. Ingen bra prognos!

Att vi börjar tala om coronapass då vi håller på att nå flockimmuniteten via naturlig immunitet och vaccinering är märkligt. Det är helt logiskt att det då börjar spridas alternativa förklaringar.

Problemet är ju att de etablerade experterna gång på gång visat sig ha fel, medan ”konspirationsteorierna” ibland har rätt.

Tidigare var det ett litet problem med att de yngre skulle smittas men nu plötsligt så uppmanas även barn att vaccineras, till och med bakom ryggen på helt ovetande föräldrarna. Det sägs att den fjärde vågen utgörs av icke-vaccinerade. Vilka utgjorde då de första tre vågorna?

Att införa ett vaccinpass för att få delta i hobbies eller besöka krogen är ett sätt att tvinga ungdomarna att ta det ”frivilliga” vaccinet, som de kanske inte behöver.

Vi måste minnas EU:s resolution nr 2361 där det bland annat stadgas: ”Ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so; ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;” (Fritt översatt: Säkerställ att medborgarna är informerade om att vaccination inte är obligatoriskt och att ingen är under politisk, social eller annan press att vaccinera sig om de önskar att inte göra det; säkerställ att ingen blir diskriminerad för att inte ha blivit vaccinerad, på grund av möjliga hälsorisker eller en ovilja att vaccinera sig. /red.)

Åländsk Demokrati är emot vaccinpass.

Den ”etablerade kunskapen” säger att incidensen går ner då vaccinationsgraden stiger. Konspiratorerna har sagt att det kommer en ny våg bland vaccinerade!

På ourworlddata.org kan vi se antal nya covid-19-fall. I Finland, Sverige och Estland är incidensen låg, men lite ökande. Den högsta vaccineringsgraden i ”Europa” har: Island, Malta och Israel. De har en högre incidens och speciellt Israel och Island ökar dramatiskt. Ni får gissa om de är vaccinerade eller inte.

Gustafsson har säkert någon bra förklaring till detta. Vi andra väntar med spänning vem som får rätt. Den ”etablerade vetenskapen” eller ”konspirationsteorierna”.

STEPHAN TOIVONEN

*Det amerikanska läkemedelsverket FDA avråder från användning av Ivermektin och Oxiklorin för behandling av Covid-19. Även svenska Läkemedelsverket avråder från användning av Ivermektin (inga uppgifter om Oxiklorin hittades).

REDAKTIONEN

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp