DELA

Vi får inte ge upp

Treåriga Nojsa dog av algförgiftning (Nyan 26.8). Det var ingen tvekan om att hunden dog av algförgiftning. Är det verkligen så att vi tvingas vänja oss vid giftalger, badvikar fulla med slemmiga alger och fortsatt kris för fisket. Har Östersjöns ekosystem havererat eller finns det ännu hopp? Decennier av politiska initiativ och miljoninvesteringar i reningsverk har inte minskat den svåra övergödningen av Östersjön. För att rädda Östersjön krävs att problemen uppmärksammas på högsta politiska nivå och att alla berörda länder samarbetar. Jag är förfärad över att man ännu inte kunnat förbjuda dumpningen av avfallsvatten på internationellt vatten.

Att ta sig tillbaka till ett Östersjön utan övergödning kan innebära att utsläppen behöver minska till nivåer som är betydligt lägre än de nivåer som gällde när problemen började uppstå. Det visar studier från andra ekosystem som utvecklat nya tillstånd.

Vill vi ha tillbaka ett friskt hav så behövs mer kraftfulla tag. Jordbruket står för hälften av utsläppen av gödningsämnen till havet. Trafikens luftutsläpp och utsläpp från avloppssystem svarar för cirka en fjärdedel var. Minskade djurbesättningar och andra typer av grödor nära känsliga kustområden kan komma att behövas för att minska utsläppen från jordbruket. Våra matvanor påverkar utsläppen både från jordbruket och via avloppen. En mer vegetarisk kost minskar utsläppen.

Vad händer med Östersjön om vi väljer att avstå från kraftfulla åtgärder? Svaret är att problemen naturligtvis inte kommer att lösas av sig själva. Vill vi verkligen att det gröna folkhemmet byggs på en tomt med den havsutsikten som vi ser idag?

Sara Kemetter (S)