DELA

Vi borde och kunde ha gjort det bättre

Tack Maj-Len för din rättframma redogörelse. Dessvärre har du rätt i det mesta du skriver. Varför har det blivit så här kan man fråga sig.

Den krassa sanningen är att vi borde och kunde ha gjort det bättre. Men det har varit en verkligt tuff period allt sedan Finlands EU-inträde där vi har haft fullt upp att klara vår anläggning och vår ekonomi precis som producenterna haft fullt upp med sitt. Resultatet är ju dock att vi har överlevt och köttproducenterna har överlevt. Resultatet på annat håll i Finland för att inte tala om Sverige har varit förödande. Vid EU-inträdet fanns det 109 slakterier i Finland. Idag återstår 19 enligt den senaste statistiken. Det är tufft, men du har alldeles rätt att i tuffa tider behövs mer samarbete och inte mindre, för att även vi små skall klara oss. På Dahlmans gäller det nu att gå från tanke och prat till handling. Vi är visserligen ett producerande företag men också ett serviceföretag för hela Åland, och du har rätt att sådant förpliktigar.

Nu sätts det mesta på sin spets. Vi har redan tidigare höga priser på vatten, avlopp och el, och nu kommer hotet om att stänga ner mottagningen av slakteriavfall i Gunnarsby. Vi kan föra avfallet till Finland men någon måste stå för merkostnaden. Vi planerar en uppgradering av vårt slakteri och vi vill satsa på en utökad förädling. Och som lök på laxen har mejeriindustrins lönsamhetsproblem slagit hårt mot mjölkbönderna.

Sverige kan knappast ses som ett speciellt bondevänligt land. Tvärtom har utslagningen varit hänsynslös och nu är det mjölkböndernas tur. Det paradoxala är att det skett samtidigt som kampanjen att köpa svenskt kött varit så framgångsrik att en sjunkande tillgång och en ökande efterfrågan givit köttbönderna ett andrum. På Åland har vi på Dahlmans varit helt inriktade på att klara av den finska prisbilden som historiskt varit bättre. Men vi har följt med den svenska utvecklingen och haft, och har, beredskap att sälja slaktkroppar till Sverige. Hittills har vi dock inte lyckats hitta rätt säljkanal. Fördelen för de åländska uppfödarna om det är Dahlmans som slaktar och exporterar är framförallt att en högre prisbild, oavsett hur länge den varar, skulle komma alla uppfödare till godo.

Vi måste precis som du säger få till ett väsentligen bättre samarbete med våra leverantörer. De måste veta och känna att de är helt avgörande för vår verksamhet. Vi måste ta hand om de leverantörer som väljer oss, och ser det långsiktiga i att ha kvar ett slakteri på Åland. Och vi måste få till ett samarbete med ÅCA. För det åländska jordbrukets framtid behöver såväl ett mejeri som ett slakteri och inte minst en köttförädling.

Med önskan om ett gott samarbete i framtiden,

Johan Dahlman

styrelseordförande