DELA

Vi behöver tjänstemän med integritet

Vi är alla stolta över det åländska samhället med korta beslutsvägar, närhet till makten och gemenskapskänslan. Men det småskaliga samhället har också sina baksidor. Det kan handla om vänskapskorruption, rättsosäkerhet eller oron att säga ifrån. Därför behöver Åland tjänstemän som med integritet, oberoende och mod alltid står på lagens sida.

Men det tycks vara tufft att agera med rättrådighet som tjänsteman idag. Det förstår vi av beslutet att inte fortsätta anställningen av Datainspektionens myndighetschef. Att granskningsobjekten inte uppskattat Datainspektionens anmärkningar framgår tydligt i dess nyligen publicerade verksamhetsberättelse för 2019.

Det är självklart på sin plats att inte ge anställning åt personer som begått grova försummelser. Men det förefaller orimligt att på basen av missnöje över granskningsförfaranden äventyra oberoendet av en EU-stadgad myndighet. Hur det egentligen förhåller sig får en högre instans avgöra.

Frågan handlar egentligen inte om Dataskyddsinspektionen utan är av övergripande karaktär. Forskning inom offentlig förvaltning visar att tjänstemän som kritiserar den rådande makten och utmålas som bråkstakar i hög grad tenderar att vara personer med starkt samvete och professionellt ansvar. Låt oss därför glädjas över bråkstakarna, frågeställarna, de obekväma, ja helt enkelt de tjänstemän som trots svåra situationer faktiskt vågar stå på lagens sida.

Det är inte enbart i lagstiftningen som självstyrelsen förverkligas, det är i genomförandet. Och de modiga tjänstemännen är självstyrelsens väktare.

SIMON HOLMSTRÖM