DELA

Vi behöver självstyrelseminister

Tror att de flesta av oss är överens om att Åland i dag inte riktigt är att jämföra med vad Åland var för inte alltför många år sedan.
Trots att partierna i dag talar och talat för ökad självstyrelse eller självständighet kan man konstatera att svenskan i Finland ligger under hård press och att Åland inte blir speciellt bra behandlat av Finland, det har vi ett flertal nutida exempel på.

Helt klart är att vi för att skydda och utveckla självstyrelsen och vårt svenska språk behöver ta till krafttag. Mitt förslag här är helt enkelt att i nästa landskapsregering tillsätta en självstyrelseminister eller varför inte kalla denne utrikesminister. Denna person skulle ha till uppgift att bevaka vårt svenska språk och våga ryta till när brott begås mot språkbestämmelserna.
En annan viktig uppgift är att aktivt syssla med frågor gällande utvecklandet av självstyrelsen, allt från övertagande av behörigheter till att skapa goda kontakter med Finland för smidigt samarbete runt detta.
Naturligtvis finns det personer som säger att tillsättande av en dylik minister per automatik skulle skapa spänningar mellan Mariehamn och Helsingfors, men då skall vi komma ihåg att en part som inte är bestämd och kunnig aldrig kan vinna respekt hos motparten.

Roger Höglund (c )