DELA

Vi behöver resursskola, inte utredningar

Landskapssregeringens handlingsprogram för den kommande perioden nämner inte med ett endaste ord inom utbildningsområdet barn med särskilda behov eller hur barn med funktionsvariationer skall stödas i grundskolorna. Det nämns om en utredning för ett resurscentrum med skolpsykologer, kuratorer och speciallärare. Under hösten, på uppdrag av förra regeringen, gjordes redan en utredning.

Det behövs inte fler utredningar, det behövs handling. Många barn far illa i skolan idag, om de överhuvudtaget går dit, de hör inte till den kategori som kan gå på Träningsundervisningen men de fungerar inte heller i den vanliga skolan. Både barnen med särskilda behov som de normativa barnen går miste om sin rätt till undervisning då lärarens uppmärksamhet delas mellan ”normal” undervisning som specialundervisning.

Vi behöver få en resursskola med specialkunskap inom olika diagnoser och specialpedagogik. Det behöver inte alltid handla om anpassad läroplan men kanske anpassad pedagogik, små grupper eller tom enskild undervisning. Många av dessa barn har dessutom svårt med det sociala samspelet där barnen är helt utlämnade till mobbning och utanförskap i klassen pga av olikheter och oförståelse bland klasskamrater. Barn kan vara oerhört elaka med andra, speciellt mot de som på något sätt avviker från det ”normala”

I en resursskola skulle dessa barn kanske kunna hitta likasinnade, de skulle få undervisning på sina villkor och kunna gå ut grundskolan med en förhoppning om en ljus framtid. Regeringsprogrammet lovade en översyn av gymnasieutbildningen för barn som fått särskilt stöd i skolorna och det hoppas jag verkligen att de genomför en förändring i. Även ett avtal med Sverige att utbildning på resursgymnasier skall bekostas på samma sätt som ”vanliga” gymnasier behöver genomföras.

Det pratas om psykisk ohälsa, utanförskap och förebyggande arbete. För barn med funktionsvariationer är en trygg skolgång det viktigaste för att förebygga ovanstående och det saknas tyvärr i många skolor just nu.

Barn med funktionsvariationer hinner inte vänta på fler utredningar, de behöver hjälp nu.

SONJA WINÉ