DELA

Vi behöver positiva ambassadörer

Bäste Mikael Staffas, jag har tagit del av din insändare och ska försöka besvara dina påståenden:

1. Den måndagstur du hänvisar till gällande kombinationen färja/buss torde vara 15:00-turen från Kökar till Överö. Turen är inte en kombinationstur mellan färja/buss av den orsaken att invikning till Kyrkogårdsö dess facto resulterar i ca 20 minuters försening.

2. Det är glädjande att höra att kundservice-policyn är god ombord på färjor både i egen och privat regi.

3. De direktiv samtliga färjor och bussar erhållit, sedan drygt 10 år tillbaka, är att passagerarna ska meddela besättningen ifall de önskar åka vidare med buss. Om färjan är försenad kontaktar färjan bussen som då kan vänta upptill 10 minuter. Längre än så kan dock inte bussarna vänta med anledning av att de själva har en turlista att hålla. Samtliga passagerare som vill åka vidare med buss från Långnäs/Svinö/Hummelvik ska meddela detta till respektive besättning då bussarna inte väntar 10 minuter per automatik. Om bussen är försenad kontaktar de i sin tur respektive färja. Notera att kombinationsturer mellan färja och buss är utannonserade i Bussturlistan 2015.

4. Det du påstår om Ålandstrafikens ledning och landskapsregeringens minister är inkorrekt. Om givna direktiv rörande kommunikation mellan rederier och bussbolag följs fungerar servicen till kunderna.

Påminner om att möjligheten till ett fast boende för familjer med fungerande färjtrafik året runt har hög prioritering av sittande landskapsregering och vi försöker göra det bästa vi kan med de medel vi har.

Jag håller med dig om vikten av positiva ambassadörer.

Du är varmt välkommen att ringa mig om du önskar få fakta på handen och på så sätt själv bli en positiv ambassadör för skärgården.

Gilla Karlsson

Enhetschef, Ålandstrafiken