DELA

Vi behöver ny Vårdö-bro

Efter det allmänna informationsmötet angående Vårdöbron 16.10. tänkte vi att det inte längre kan finnas några tvivel om att landskapet måste gå in för att bygga en ny bro. Den information som presenterades av de två oberoende konsultfirmorna Destia Oy och Projektengagemang i Stockholm AB var entydig. Det lönar sig inte att reparera en bro i så dåligt skick som Vårdöbron. Trafikminister Veronica Thörnroos berättade att Landskapsregeringen redan har fattat beslutet att bygga en ny bro. Nu är vi rädda att chansen att få en ny bro försvinner trots att alla fakta talar för nybygge.

Magnus Ahlskog, bro- och hamningenjör på trafikavdelningen, berättade att en reparation beräknas kosta 5,7 miljoner, beräknad livslängd 60 år. En ny bro beräknas kosta 9,7 miljoner, inklusive rivning av den gamla, beräknad livslängd 120 år. Torsten Lunabba, broingenjör, Destia Oy, påminner om en viktig tumre gel: om en renovering kostar mer än 50 % av kostnaderna för nybygge ska man bygga nytt. Merkostnader som man inte räknat med är sannolika vid en reparation.

En långsam alkali-kiselreaktion pågår i betongen men i kombination med frysskador sker en snabb söndervittring. Salt finns i fundamentet, betongen är inte frostbeständig. Armeringen rostar, stålet visar tecken på gravrost och måste undersökas närmare. Risk finns att pelarna knäcks. Ett helt nytt 28 % tyngre brolock måste byggas. Pelarna har långt framskriden skada, det skyddande betongskiktet är spräckt. Fredrik Hansson, Projektengagemang i Stockholm Ab kopplades in för en andra bedömning av bron. Deras dykare har undersökt den och kommit till samma slutsatser som Destia.

Vårdö är en livskraftig skärgårdsregion med omfattande växthusodling, äppelodling, mjölkgårdar, turism, butik och många företagare som är helt beroende av fungerande kommunikationer. Unga familjer har satsat på en framtid här, många ungdomar vill bo kvar här. Många pendlar dagligen både till och från Vårdö till arbete, skola och dagis. Inflyttningen har ökat och näringslivet har utvecklats. Bron är vår livsnerv.

Experterna framhåller att en reparation av Vårdö-bron med bibehållen trafik är helt utesluten. Det kommer att krävas trafikstopp på flera dagar i många omgångar. En tillfällig pontonbro innebär i sig stora problem. Läget är utsatt och strömt. Det blir mycket otrevligt att färdas över en sådan bro stormiga vinterkvällar. En pontonbro byggs inte utan avsevärda ingrepp i miljön. En renovering kommer att innebära oacceptabla trafikstörningar med mycket negativa konsekvenser för näringslivet och för boendet. Unga människor kan lätt välja att flytta.

En enig expertis anser att nybygge är det enda vettiga alternativet. Den befintliga bron är ett fuskbygge som vittrar sönder. Vi som var med på informationsmötet 16.10. kände hoppet vakna och trodde att förnuftet skulle segra. En ny bro skulle återstä lla den infrastruktur som Vårdö behöver för att fortsätta vara livskraftigt. Vi hoppas fortfarande att det finns förnuft bland politikerna och att ni kommer att rösta för en ny bro.
2.11.2014
Victoria Lundgren, Vårdö
Jimmy Lundgren, Vårdö
Riitta Johansson, Vårdö
Christina Nordlund, Mariehamn
Valny Andersson, Vårdö
Brage Andersson, Vårdö
Mari Grönvall-Sjögren, Vårdö
Ulrika Diederichs, Vårdö
Johan Diederichs, Vårdö
Gerd Lönnström, Vårdö
Bengt Lönnström, Vårdö
Uffe Granlid, Vårdö
Linda Wiktorsson-Lång, Vårdö
Elisabeth Sjölund, Vårdö
Margareta Andersson, Vårdö
Karl Sjölund, Vårdö
Erik Andersson, Vårdö
Tom Danielsson, Vårdö
E. Silfversten, Vårdö
Gun-Britt Engström, Vårdö
Lars-Erik Eriksson, Vårdö
Gunilla Boman, Vårdö
Carl-Gustav Sjölund, Vårdö
Tina Backman-Boman, Vårdö
Harry Pettersson, Vårdö
Vesa Koivisto, Vårdö
Vidar Häggblom, Vårdö
Marina Häggblom, Vårdö
Kenneth Lindeman, Vårdö
Magnus Magnusson, Vårdö
Marita Diederichs, Vårdö
Krister Johansson, Vårdö
S.Somero, Vårdö
Per-Olof Boman, Vårdö
Stina Åberg, Vårdö
Leif Granlid, Vårdö
Brita Granlid, Vårdö
Anders Mattson, Vårdö
Kerstin Mattsson, Vårdö
Tea Jansson, Vårdö
Kaj-Gunnar Sjölund, Vårdö
Olegs Aleksejevs, Vårdö
Ieva Aleksejeva, Vårdö
Aslög Granlid, Vårdö
Marie Lundell, Vårdö
Lilian Abrahamsson, Vårdö
Göran Abrahamsson, Vårdö
Oskar Granlid, Vårdö
Tosse Granlid, Vårdö
Inga-Britt Christenbrunn, Vårdö
Lars-Johan Janson, Vårdö
Göran Påvals, Vårdö
Helena Påvals, Vårdö
Simon Påvals, Mariehamn
Evelyn Joelsson, Mariehamn
Eva Joelsson, Mariehamn
Michael Aakula, Vårdö
Anna Aakula, Vårdö
Jan-Erik Nordberg, Vårdö
Åsa Björklund, Vårdö
Per-Anders Sjögren, Vårdö
Jerker Lindén, Vårdö
Johanna Granlid, Stockholm
Magnus Parman, Stockholm
Stefan Lång, Vårdö
Norah Lång, Vårdö
Maria Granlid, Vårdö
Carl Koivisto, Vårdö
Ville Koivisto, Vårdö
Joel Lundgren, Vårdö
Krista Söderlund, Vårdö
Sten Söderlund, Vårdö
Gerd Blomqvist, Saltvik
Johan Påvals, Vårdö
Matilda Sjölund, Vårdö
Cliff Berglund, Vårdö
Lotta Mörn-Sjölund, Vårdö
Sven Sjölund, Vårdö
Mikael Lindholm, Vårdö
Stig Mattsson, Vårdö
Bethina Diederichs, Vårdö
Agnetha Danielsson, Vårdö
Sarah Ahlbäck, Vårdö
Fanny Sjögren, Vårdö
Nina Åberg, Vårdö
Erik Åberg, Vårdö
Mia Pellas, Finström
Olle Sjögren, Finström
Sara Sjögren, Finström
Julia Sjögren, Finström
Ann Bjurne, Vårdö
Yngve Bjurne, Vårdö
Benita Björklund, Vårdö
Maria Sjölund, Vårdö
Paul-Mårten Sjölund, Vårdö
Rebecca Mattsson, Mariehamn
Nico Lehtilä, Mariehamn
Erica Mattsson, Sydney
Toni Kautto, Sydney
Greger Ottosson, Umeå
Louise Ottosson, Umeå