DELA

Vi behöver musiklekskolan tillbaka

Bästa Viveka Eriksson och landskapsregeringen. Viveka, du sade i radiodebatt i måndags att komunsammanslagning behövs för att närma skärgården närmare fasta Åland. Vi är redan nära och hör till Åland.

Vi försöker hela tiden utveckla vårt betydelsefulla sociala liv. I synnerhet det som rör våra nyinflyttade och våra barn. Nu i vår fattas 1 000 euro i kassan för att våra musikälskande barn kan fortsätta sin påbörjade musikverksamhet.

Vi behöver musiklekskolan, den togs ifrån oss, tillbaka via musikinstitutet nu! När kommunsamanslagningen är klar är de barnen inte här mera. I vår ska de spela och sjunga.

Trafikomläggningar och nya färjor kan inte hjälpa skärgården i detta angelägna ärende.

Sylvia Sundström

Kökar