DELA

Vi behöver minska utsläppen från våra avlopp

Avloppsvatten låter kanske inte som något särskilt spännande ämne, men det är viktigt! Avloppens utsläpp påverkar natur och miljö negativt, och vi behöver minska utsläppen av näringsämnen som kommer ut i Östersjön genom vårt avloppsvatten. Näringsämnena påverkar Östersjöns vattenkvalitet på ett ogynnsamt sätt och leder till övergödning. Det resulterar i försämring av ekosystemtjänster och påverkar hela ekosystemet negativt.

På Åland är många hushåll anslutna till kommunala avloppsreningsverk som kan reducera fosfor med upp till 95 procent och kväve med upp till 70 procent. Reningsgraden är dock lägre i mindre kommuner och reningsverken där.

Det största problemet ligger dock i de enskilda avloppssystemen. Enligt VA-planen för Åland fanns det år 2016 cirka 8 600 enskilda avlopp på Åland. Tyvärr finns ingen detaljerad information om vad det är för typ av avloppssystem, vad de har för ålder och liknande. Det finns i nuläget inte heller resurser hos vare sig landskapet eller kommunerna för att gå igenom och kartlägga detta.

För enskilda avloppssystem finns minimikrav på reduktion av fosfor, kväve och organiska ämnen. När tänkte du senast på ditt avloppssystem? Det är kanske inget du gör varje dag eller ens varje år. Vi uppmuntrar alla att se över sina enskilda avlopp! Det är vårt eget ansvar att skydda miljön för oss och kommande generationer.

Här är några tips till dig som har ett enskilt avlopp:

Underhåll och kontrollera avloppssystemet regelbundet.

Avloppssystemen har en begränsad livslängd. Byt ut det vart 15:e till 20:e år.

Kontakta kommunen innan du byter avloppssystem för att säkert uppfylla alla krav.

Även diskvatten och gråvatten från bastun behöver renas.

Ett utedass är ett alternativ som har många ekonomiska och ekologiska fördelar.

Så se till att ha ditt avlopp i skick! Det är inte bara bättre för miljön, utan också för kvaliteten på ditt dricks- och badvatten – och därmed också din hälsa.

Ålands Natur & Miljö

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp