DELA

Vi behöver inte lida

Tack för att det finns röster som höjs för cannabis frihet i medicinskt bruk. Läkemedlet används redan i flere länder. Det lidande som kan lindras med denna medicin går inte att tvivla på. I detta fall handlar det inte om en djup misstro inom det medicinska etablissemanget mot alternativ medicin, som inte anses verksam och inte uppfyller kriterierna för ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

I SVT:s Debatt raljerade läkaren Mats Reimer på ett synnerligen arrogant sätt mot ingredienserna i en del homeopatiska medel. Han hävdade till och med att effekterna av växtbaserade medel eventuellt bara är placebo: de positiva förväntningarna påverkar läkningen, inte medlen i sig. Enligt hans synsätt ska enbart läkemedel som ger ”naturvetenskapligt bevisad effekt” få användas. När det gäller cannabis finns det inga miljardbelopp för läkemedelsindustrin. Därför motarbetas detta medel. Med påföljden att vi ser människor lida mycket mer än djur som! besöker en veterinär. Vi behöver inte lida för att komma till himlen, vi är redan där.

”Sjukskötare”