Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Vi behöver hela lagtinget bakom århundradets infrastrukturprojekt

Ledarskribenten Johan Orre frågar i ett svar på min insändare om argumentationen för en tunnel till Föglö var Liberalerna står i frågan gällande tunnelns säkerhetsstandard. Jag har inget mandat att uttala mig i partiets namn men vet att det finns olika åsikter i den saken företrädda inom liberaler som förhåller sig positiva till tunnelalternativet, precis som förhållandet är i de andra partierna som öppet stöttat tunneln.

Jag anser att regeringsprogrammet ska formuleras utifrån en programförklaring som lagtinget ska ställa sig bakom i den här explicita frågan. Det viktiga i sammanhanget är att det nya lagtinget kan uppnå en principiell konsensus kring tunneln och säkerhetsnivåerna. Vi ska ändå hålla i minnet att det inte byggs osäkra tunnlar över huvud taget någonstans i världen. Nu räcker det inte bara med ett regeringsprogram.

Vi behöver hela lagtinget bakom århundradets infrastrukturprojekt.

RAINER JUSLIN (LIB)