DELA

Vi behöver hållbara beslut som bygger på en genomtänk strategi!

Det är angeläget att Åland upplevs öppet, välkomnade och attraktivt.
Vi möter ofta företagare och ambitiösa privatpersoner som har tankar om ny marknad på Åland och intresse av att leva, arbeta och bo i vårt samhälle – men som tror att det inte går att etablera företag eller bosätta sig på Åland.

Informationen om vår särart har uppfattats som isolerande istället för strategiska instrument för långsiktig livskraft.
Vi har en paradox att hantera. Ju mer internationell värld vi är en del av desto större är orsaken att fundera på vilken utveckling vi vill ha. Vi är inte ensamma om att ha restriktioner när det gäller markägande – Danmark är ett exempel, fler finns i Europa.

En översyn och justering av jordförvärvslagstiftningen behövs. För centern är det viktigt att individers rättigheter bygger på lag och att förändring sker på ett demokratiskt sätt och behandlar alla rättvist.
Vi har därför konsekvent motsatt oss att landskapsregeringen genom beslut skall förändra dessa grundläggande självstyrelsefrågor, som enligt lag skall behandlas av 2/3 av Ålands lagting!

Utan konsekvensbedömning och genomtänka definitioner kan vi inte vara trygga med vad vi besluter. Vi måste tillse att vi inte skapar en utveckling där nästa generation inte har råd att bosätta sig på Åland.
Vi behöver hållbara beslut som bygger på en genomtänkt strategi.
Det är inte ansvarsfullt att först göra förändringar och efteråt ta ställning till tillämpning och följder av beslutet.
Britt Lundberg (C)
Torbjörn Eliasson (C)
Veronica Thörnroos (C)