DELA

Vi behöver hållbar tillväxt

Finlands ekonomi börjar äntligen gå bättre. Det är bra och för Ålands del betyder det höjd klumpsumma. Mindre positivt är det att Ålands ekonomi inte växer i samma takt som Finlands, det betyder i förlängningen lägre flitpeng. Åland behöver därför öka sin tillväxt. Så hur ska tillväxten öka på ett hållbart sätt? Jag ser tre viktiga lösningar;

För det första, fler ålänningar. Besökare är förstås en avgörande faktor för den åländska välfärden men jag anser att fler ålänningar är den viktigaste punkten. Ålands till antalet lilla befolkning gör att offentlig service blir dyr att producera och vi behöver dessutom bli fler skattebetalare.

För det andra , minskat utanförskap. Utanförskap kostar oerhört mycket, framförallt i mänskligt lidande men också i euro och cent. Vi borde klara av att skapa ett finmaskigt nät där ingen faller emellan. Minister Asumaas satsningar på undomshuset BOOST och på en kraftigt utökad utbildning i svenska för invandrare är två viktiga steg framåt.

För det tredje, hållbar konsumtion. För att uppnå en hållbar tillväxt behöver vi köpa mer tjänster och långlivade varor. Slit och släng konsumtion har för högt miljömässigt pris. Fler ska ha råd att gå till frissan, nyttja städtjänster och handla produkter med lång livslängd. En annan viktig näringspolitisk fråga är att ålänningarna ska ha råd med åländsk mat; både i form av råvaror, mathantverk och restaurangbesök. Det är därför god politik att finansminister Perämaa inför 2018 föreslår ett skatteavdrag som ger många mer pengar i plånboken!

Ingrid Johansson

Liberalerna