DELA

Vi behöver en ny djurskyddslag!

Den liberala lagtingsgruppen vill tacka initiativtagarna och undertecknarna till medborgarinitiativet om ny djurskyddslag. Vi uppskattar engagemanget i en viktig fråga. Uppdatering av djurskyddslagen hade vi i också med i vårt valprogram.

Djurskydd kan väcka såväl känslor som starka åsikter, därför behöver vi en modern djurskyddslag som är anpassad till våra åländska förhållanden, och är såväl rättssäker som tydlig. Då kan den även ses som en trygghet för djurägare att veta vad som gäller, det förhindrar att frustrationer uppstår, när inget tydligt regelverk finns!

När man tar fram en ny djurskyddslag är det är viktigt att låta experter komma till tals ordentligt, och att låta politiken till en början ta ett steg tillbaka. Vi behöver ta tillvara både kompetenser och det stora intresset som finns inom området.

Vidare är det viktigt att lagen täcker in alla slags djur och tar hänsyn deras specifika behov. Initiativtagarnas förslag om att ett djurhållningsförbud ska gälla i hela Norden är intressant och värt att se närmare på.

Vi ser gärna att den nya djurskyddslagen innehåller en möjlighet för vårdpersonal att anmäla misstänkta djurskyddsbrott till myndigheterna. En motsvarighet till Sveriges Lex Maja. Arbetet med den nya djurskyddslagen behöver börja så snart som möjligt.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)

OCH HELA LIBERALA LAGTINGSGRUPPEN