DELA

Vi behöver en kandidat i Bryssel som påpekar problemen

Jessy Eckerman som ställer upp i EU-valet för Ålands socialdemokrater skrev i en insändare i Ålandstidningen och Nya Åland om vilka politiska områden hon vill lägga sin fokus på. Du skriver mycket om solidaritet, diskriminering, förtryck, bekämpandet av hat, intolerans, främlingsfientlighet och högerextremism, främjande av inkludering, minskandet av den globala uppvärmningen och så vidare. I princip den vanliga mainstreamagendan i all sin ”åsiktsomsorg” vi blir matade dagligen främst av public service.

Jag anser däremot att vi behöver en kandidat i Bryssel som tydligt påpekar problemen de offentliga medierna inte så riktigt är villiga att belysa tillräckligt.

Nämligen problemen som påverkar våra samhällen mera som till exempel ideologier om ett klimat vi måste ”skydda” genom stora ekonomiska satsningar som förstör nationalstaternas och medborgarnas välfärd.

Eller ta våra bönder som går på knä. Eller begränsandet av folkets yttrandefrihet precis genom sådana agendor som ska ”skydda” oss för hat eller liknande. Vi har en inflation som äter upp välfärden och invånarnas köpkraft även EU-politiker bär ansvar för.

Vi har ett krig i Europa som ska avslutas fortast möjligt. Energipolitiken bör ses över också.

Och apropå demokratin du vill trygga. EU ledas av en person (Ursula von der Leyen) som inte blivit vald på demokratiska grunder och dessutom är huvudpersonen i flera skandaler och affärer inom olika områden. Dessutom går utveckling bort från närdemokratin dit till ett allt mer centralstyre som är på väg att driva EU till en planekonomi. Kopplingen mellan storkoncerner och politiken blir allt mera synlig. Det råder en överreglering som stryper näringslivet. Nationalstaternas suveränitet suddas ut allt mer.

Det sker en okontrollerad invandring med potential att klyva våra samhällen. Otryggare blev de redan nu. Angående människohandel du skrev om tänkte jag fråga dig om Du vet att den pågår även inom surrogatmoderskap? Eller vilken typ av människohandel siktar du på?

Jag kan omfatta vissa av dina punkter men jag önskar mig dock en kandidat som jobbar mera med sakfrågor och mindre för ideologiskt flum.

Tack för ordet.

RENÉ JANETZKO (OB)