DELA

Vi behöver en gaskammare!

Dagens hantering av bioavfall på Åland är inte hållbart. Visserligen tas det omhand lokalt och på ett korrekt sätt, men vi tar inte vara på godsakerna i bioavfallet.
Åland borde ha en biogasanläggning som först rötar bioavfallet och tillvaratar energin i avfallet och därefter kan rötresten komposteras, precis så som vi gör idag. Förutom att röta bioavfallet kan man också röta slammet från mindre avloppsreningsverk eller gödsel från djurhållning. Dvs, ”råmaterial” råder det ingen brist på. På så vis kan man få både energi och jordförbättringsmedel/anläggningsjord.
Biogasen kan antingen förädlas till fordonsgas eller användas för elproduktion, värme eller varför inte både och. Det finns ett stort antal tillgängliga märken och modeller av såväl biogasbilar som bussar på marknaden. Med en biogasanlägning skulle biogasfordon äntligen kunna användas även hos oss på Åland.

Detta är bara ett exempel på ett steg mot ett nytt hållbart Åland och utveckling av avfallshanteringen. Det är slöseri att inte ta tillvara energin för att inte tala om de gynnsamma effekterna för klimatet. Metangas är en mycket aggressiv växthusgas som avges vid kompostering och stiger direkt upp i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Genom att ta tillvara metanen och förbränna den gör man alltså även en klimatinsats. Tekniken finns och kostnaderna torde vara rimliga att bära samtidigt som vinsterna med projektet är stora. Alla vinner!
Mikael Stjärnfelt (Lib)
Lagtingskandidat 257