DELA

Vi backar Nina!

Minister Fellman har återigen blivit hotad och hatad i anonyma brev. Vi accepterar det inte! Det undergräver det som är kärnan och goda i det åländska samhället, tillhörighet och tilltro.

Hat och hot kan aldrig godkännas men de demokratiska problemen förvärras då en folkvald utsätts för hot på grund av sina politiska åsikter. Det riskerar hela vårt moderna sätt att leva med åsiktsfrihet och hänsyn till alla människors lika värde.

Till de som hotar minister Fellman vill vi hälsa att ju mer osakligheter ni sprider och desto fler olagliga handlingar ni gör er skyldiga till desto mer backar vi Nina. Vi kommer aldrig att lämna henne ensam!

Julia Birney, Viveka Eriksson, Ingrid Johansson, Katrin Sjögren, Pernilla Söderlund