DELA

Vi arbetar så snabbt vi kan

Svar till Rolf Granlunds insändare i Nya Åland 30.05.2022.

Röda Korset arbetar aktivt med olika hjälpinsatser sedan invasionen av Ukraina som har tvingat miljoner människor att lämna sina hem. Finlands Röda Kors (FRK) har, sedan krigets utbrott, levererat över två miljoner ton biståndsmaterial till Ukraina och dess närområden som hittills har hjälpt över en miljon människor. FRK har även personal på plats för att bistå de lokala myndigheterna samt våra systerorganisationer i regionen. Den förmedlade hjälpen har ett värde på cirka 7,9 miljoner euro och FRK kommer fortsättningsvis att förmedla hjälp till regionen.

I Finland svarar Finlands Röda Kors på myndighetsförfrågningar när det gäller att öppna mottagningsenheter. Förfrågningarna kommer från Migri, som är den myndighet som har behörighet på området i Finland (även på Åland), i enlighet med lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd, lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter samt utlänningslagen. I nuläget finns 35 enheter i FRK:s regi runtom i Finland och flera nya enheter ska öppnas inom kort. En enhet kommer att öppnas på Åland. Men före en enhet kan öppnas behövs ett avtal undertecknas mellan Finlands Röda Kors Ålands distrikt och Migri. Att öppna en enhet är ett omfattande arbetet som inte kan göras i en handvändning, framförallt med tanke på enhetens natur och myndighetsutövning. En enhet har bland annat följande verksamhet; inkvartering, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster, tolk- och översättningstjänster, arbets- och studieverksamhet. Inom flera av dessa områden skiljer sig den åländska och finska lagstiftningen, vilket i sin tur skapar fördröjningar med avtalet. Men distriktet arbetar så snabbt vi kan och ärendet behandlas på måndagen (30.5.22) av distriktets styrelse.

De personer som har anlänt från Ukraina till Finland har kommit via privata initiativ och ukrainare har rätt att resa visumfritt inom Schengenområdet i 90 dygn. Vi har precis passerat 90 dagar sedan invasionen. De som har tagit emot ukrainare har gjort det på eget initiativ och ingen i Finland har fått ersättning för det frivilliga mottagandet och inkvarteringen. Distriktet har i samarbete med FRK Mariehamns avdelning ställt Rödakorsgården till förfogande för nödinkvartering för de personer som inte har möjlighet till annan inkvartering på grund av konflikten i Ukraina. Vi arbetar aktivt med att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för de personer som kommer till Åland på grund av konflikten.

Finlands Röda Kors Ålands distrikt är väldigt tacksamma för att det finns ålänningar som har öppnat sina hem och ställt sig till förfogande. När distriktet öppnar sin enhet hoppas vi att engagemanget finns kvar för att fortsätta hjälpa. Frivillighet är en av huvudprinciperna för vår verksamhet och alla är varmt välkomna med i vår verksamhet. Mer information finns på Röda korsets hemsida.

Kort fakta om Finlands Röda Kors: Finlands Röda Kors verksamhet grundas på de fyra Genèvekonventionerna samt på de två tilläggsprotokoll som undertecknades i Genève, av vilka det första gäller skydd för offren i internationella väpnade konflikter och det andra skydd för offren i icke-internationella väpnade konflikter.

Finlands Röda Kors Ålands distrikts syfte är bland annat att stödja och hjälpa myndigheter att göra humanitära insatser. Distriktet har sedan år 1989 arbetat med integrationsfrämjande verksamhet bland annat genom vår vänverksamhet samt deltagit i övningar lokalt, nationellt och internationellt när det gäller krisberedskap och flyktingmottagande.

STYRELSEN OCH VERKSAMHETSLEDAREN
FÖR FINLANDS RÖDA KORS ÅLANDS DISTRIKT

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp