DELA

Vi är tillgängliga för diskussion

Lärare i barnomsorgen på Åland och styrelsen i Ålands lärare i småbarnspedagogik rf. har tagit del av de sparförslag som den tillsatta arbetsgruppen vid landskapsregeringen lagt fram som berör vår yrkesgrupp och följt debatten i de lokala medierna. Vi vet att det är ett förslag som skall ligga som underlag för vidare diskussioner och vill framföra våra förhoppningar om att man vid vidare diskussioner och beslut tar hänsyn till välmåendet av våra medlemmar i förhållande till de arbetsuppgifter de anställts att utföra samt utför en grundlig konssekvensanaslys för både våra pedagoger och barns bästa i barnomsorgen.

För att bedriva en högkvalitativ pedagogisk verksamhet krävs en hög pedagogisk utbildning – våra lärare i barnomsorg är proffs på den pedagogik som bedrivs vid våra daghem idag och är ivriga att utveckla verksamheten för att hela tiden förbättra förutsättningarna för ett livslångt lärarande för våra barn som sedan fortsätter i skolan och vidare i livet.

Vi i Ålands lärare i småbarnspedagogik rf. finns till förfogande att bidra till diskussionen för den som vill höra oss med våra kunskaper i ämnet och för att föra våra medlemmars talan.

STYRELSEN FÖR ÅLANDS LÄRARE I SMÅBARNSPEDAGOGIK RF

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp