DELA

Vi är på väg!

Öppet brev till Ålands landskapsregering och Ålands lagting.

Styrelsen för Ålands Natur & Miljö ser med tillförsikt och hopp på processen med hållbarhetsarbetet inom bärkraft.ax och den roll hållbarhetsrådet får i den fortsatta processen. Föreningen anser att landskapsregeringens ministrar och lagtingets ledamöter själva bör vara föredömen i detta arbete och lyfta fram hållbarhetsarbetet i uttalanden och i handling. Risken finns förstås att man börjar använda ordet ”hållbar” slarvigt, så att det blir en kliché som betyder allt och ingenting. För att undvika att detta sker har vi några förslag.

I landskapsregeringens eget arbete ser vi att det vore viktigt att

1. Utbilda,

2. Arbeta för hållbar upphandling och

3. Arbeta för hållbara investeringar och en hållbar budget.

Speciellt utbildningen av den egna personalen borde vara en högre prioritet! Om en hållbar budget med utrymme för hållbara beslut ska bli möjlig måste landskapsregeringen arbeta hårt med kraven på bra underlag och väl beredda förslag till beslut. Då är utbildning och fortbildning för egen personal en grundförutsättning.

Trots att vi hoppfullt följer och medverkar i arbetet med en utvecklings- och tillväxtplan för Åland saknar vi diskussion om en mycket central del av processen – nämligen arbetet med en hållbar samhällsplanering. Hållbarhetsperspektivet behöver integreras från början i alla pågående processer, som nu till exempel i arbetet med en revidering av vattenlagstiftningen och arbetet med kortrutten. Hållbar samhällsplanering är, precis som ökad kompetens, en grundläggande förutsättning för att sätta hållbarhetstänkandet i system. Värna vår natur och våra gemensamma resurser så att hela Åland kan blomstra nu och i framtiden!

Ovanstående vill vi gärna koppla till Ålands Natur & Miljös fyra valteser från i höstas som tål att upprepas;

1. Låt blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft!

2. Förvalta våra gemensamma resurser tillsammans!

3. Planera mer för människor och natur, mindre för bilar och trafik!

4. Finansiella resurser ska investeras i ekologiskt och socialt hållbara affärsverksamheter!

Vi önskar naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland.

Mer information om föreningen och de fyra valteserna hittas på www.natur.ax

Styrelsen för Åland Natur & Miljö