DELA

Vi är överens

Vi anser att den kommunala självstyrelsen ska råda framtill den punkt då man inte längre förmår förse medborgarna med den service de har rätt till. Det är därför vi på Åland valt ett landskapsandelssystem som ska skapa förutsättningar för god service till hela Åland. Det är tack vare denna regionalpolitik som hela Åland har möjlighet att utvecklas och locka företag och medborgare till de olika kommunerna. Landskapsandelarna är basen i den regionalpolitik som gör Åland unikt och sätter servicen till medborgarna i första rummet. Det skapar trygghet och jämlikhet. Vi lyfter gärna fram samarbeten men vi motsätter oss framtvingade sammanslagningar. Det kommunala självbestämmandet som det är definierat i grundlagen förutsätter att beslutet till eventuella sammanslagningar ska komma från kommunerna, inte från landskapsregeringen.

Åland är unikt och väcker uppmärksamhet runt om oss. Vi är som en humla som inte borde kunna flyga men ändå är vi det enda växande ö-samhället i hela Europa. Ålandsmodellen med stark närdemokrati skapar lokalt engagemang, företagsamhet och delaktighet. Genom att förändra detta system med våld är risken stor för att man istället för att kavla upp ärmarna och hjälpa till för att ens samhälle ska fungera istället blir passiv och begär service. Ett centraliserat samhälle leder till stängda skolor, daghem och äldreboenden och längre till service och avstånd till beslutsfattare. Kommunernas stora kostnader är att bedriva barnomsorg, skola och äldreomsorg och enda sättet att spara in där är troligtvis att effektivisera enheter genom att stänga och förtäta och centralisera till några få. Vill vi ha det så, vill vi ha en liten politisk elit som bestämmer allt?

Reformer bärs fram av goda avsikter men avsikterna kan se olika ut. Det viktigt är att man förutom de avsikter man själv anser att är viktigast är öppen och intresserad för att även ta del av konsekvenser och eventuella följder som man kanske inte självklart skulle tänka på.

Åland behöver en samordnad socialtjänst. Den sociala biten hör i dag till kommunernas största åtaganden och skapar samtidigt ett orättvist system beroende på kommunernas ekonomiska styrka. Därför är det av vikt att arbetet med en gemensam socialtjänst uppmuntras, från landskapsregeringens sida, och fortsätter. Oenigheten mellan regeringspartierna får inte försvåra KST-processen ytterligare. Exemplet Sottunga är unikt och besvärligt och ställer krav på ledarskap från landskapsregeringens sida. Vi önskar lycka till med det arbetet och är beredda att hjälpa till att hitta lösningar som skapar förutsättningar för att servicen till medborgarna ska fungera även i glesbygden.

Centerns lagtingsgrupp

Centerns verkställande utskott