DELA

Vi är överens om mycket

Du har rätt Birgitta, vi kommer inte längre i vår debatt. Men vi är trots allt överens om ganska mycket.
Vi vill båda veta på vilket sätt de alternativa metoderna fungerar, och vi vill att alla ska få tillgång till dem. Vi har alltså samma mål, men är oense om hur vi bäst ska nå dit. Du menar att vi kan använda metoderna först när vi förstår hur de fungerar, medan jag anser att det räcker att de fungerar. Så småningom, när vår kunskap ökar, kommer vi att förstå funktionsmekanismerna.

Jag vill ännu räta ut dina frågetecken kring utbildningar. De flesta alternativmedicinska utbildningar är distansutbildningar, som strävar till att minimera behovet av närstudier. Kursdagarna är få, men intensiva med komprimerat innehåll. De är uppbyggda på samma sätt som akademiska utbildningar, d.v.s. endast en liten del av studierna utgörs av närstudier (kursdagar). Det mesta av kunskapen läser man in på egen hand och visar genom någon form av examination (t.ex. tentamen) att man nått lärandemålen.
”Graderingen” skiljer sig inte nämnvärt från universitetens. I en akademisk kurs på 5sp (3 studieveckor/kursveckor) ingår kanske 3 närstudiedagar. Antalet dagar varierar kraftigt mellan olika kurser; från självstudier helt utan närstudier till språkkurser med upp till 8 närstudiedagar. Den kurs i medicinsk akupunktur, som du själv är med och drar Birgitta, innefattar 8 närstudiedagar och räknas som 15sp (10 kursveckor).

En biopatistuderande förutsätts i dag vara fysiskt närvarande på kursplatsen endast 55 dagar under en treårig (120 kursveckor) utbildning. Orsaken är att kursen i basmedicin (skolmedicin) motsvarande 63p (42 kursveckor) numera är en nätbaserad kurs med endast 3 närstudiedagar mot tidigare 31. Virtuell undervisning och minskande närstudier är en trend inom all utbildning, universitetsutbildning inkluderad. Det förkortar inte utbildningen, det ändrar bara formen.

Utbildningen till sjukskötare och fysioterapeut är båda 210p (140 kursveckor). Läkarutbildningen är betydligt mer omfattande, 250 studieveckor (kursveckor).

Carina Fant
biopat