DELA

Vi är oroliga för Trobergshemmet

Tack Harriet Lindeman och Barbro Sundback för ert engagemang i frågan om hur våra åldringar tas om hand i Mariehamn idag.

När jag var ung var Trobergshemmet ett flaggskepp för åldringsvården på Åland. Det var många på landsbygden som var avundsjuka på den fina vård som erbjöds Mariehamnarna. Vad har hänt med Trobergshemmet?

I dag är vi anhöriga oroliga för våra boende på Rödhamn och Lindhamn, avdelningar som kallas ESB = effektiverat serviceboende. Ingång från Norra Esplanadgatan. Vi lider med personalen som inte har tid med något annat än det allra nödvändigaste, ingen tid för prat eller att sitta med vid bordet och dricka kaffe. Vi lider med våra anhöriga som får väldigt liten individanpassad stimulans.

På dessa avdelningar har man dessutom öppnat så kallade ”akutplatser” eftersom behovet är så stort. Det innebär att en boende har ett eget rum, med ett draperi för öppningen till korridoren, alltså inte ens en möjlighet att stänga sin dörr. Det innebär också att man har en överbeläggning, men man har inte bemannat upp. Man har heller inte sänkt grundavgiften för de övriga boende.

Dessutom har de boende på en av dessa avdelningar blivit så oroliga att man låst dörren till avdelningen även dagtid. Taggen till dörren göms så vi anhöriga får ta reda på hur vi skall ta oss ut efter våra besök. Är det lagligt att ha en ESB avdelning låst? Har oron bland de boende ökat för att personalen inte hinner med?

I det här läget lägger man förslag på att ta bort en nattpersonal! Avdelningarna ligger INTE som det har beskrivits på samma våningsplan. På Stadens hemsida kan man läsa att de boende hyr sitt rum ” där vårdpersonal finns stationerad dygnet runt”. I praktiken är det inte så. Det händer t.o.m. att en avdelning är obemannad under sen kväll, då man åker ut med hemtjänstpersonal till en vårdtagares hem.

Vet ni politiker egentligen hur det ser ut i verkligheten? Eller litar ni blint på tjänstemannens förslag som enbart tycks bygga på ekonomiska beräkningar för att hålla budgeten. En guldstjärna i kanten för tjänstemannen, är det vad ni politiker vill bidra till? Gå på besök till de här avdelningarna innan ni tar ett beslut så att ni kan sova gott om natten. Även ni vill att era anhöriga skall ha ett gott liv. NU är det dags att prioritera de äldre.

För att inte öka på min boendes oro väljer jag att denna insändare publiceras anonymt.

Oroad anhörig

Äldreomsorgsledare Pauliina Körkkö vid Mariehamns stad har erbjudits, men avböjt att kommentera insändaren. Red.