DELA

Vi är inte nöjda – nytt beslut krävs

Det var helt rätt beslut av landskapsregeringen att införa distansundervisning för våra högstadium, gymnasium och den fria bildningen. Smittspridningen är ur kontroll och sjukvården är under hårt tryck. Vi är inte nöjda och kräver nytt beslut. Den senaste smittoökningen från bara i onsdags ger orsak att ta nya beslut snarast. Vi avser att distansundervisningen borde omfatta även eleverna i åk 1-6 samt elever med specialundervisning.

Åland är i ett akut skede och alla åtgärder måste riktas in på att få slut på smittspridningen. Enligt grundlagen §19 är det landskapets viktigaste uppgift att skydda sina invånare. Epidemiläget förvärras oundvikligen efter skolstarten, vilket äventyrar Ålands försörjningstrygghet när lärare ligger sjuka och föräldrar vårdar sina sjuka barn hemma. Kommunerna kan inte förväntas förverkliga en helt skyddad undervisningsmiljö såsom arbetarskyddslagen kräver. Landskapet fortsätter kommunerna i en helt hopplös sits.

Åland borde använda distansundervisningstiden till att ge ett tredje corona-vaccin till alla som hör till undervisningspersonalen samt aktivt arbeta för att vaccinera barnen.

KARSTEN STEINER

ORDFÖRANDE ÅLANDS LÄRARFÖRENING

SARA KEMETTER

HUVUDFÖRTROENDEMAN AKAVA ÅLAND