DELA

Vi är inte för skräckslagna

Jag håller inte med om att vi är för ”skräckslagna” när det gäller att iaktta försiktighet för verkningarna av en pandemi, såsom Covid-19 de facto är. Att jämföra dödstalen av covid-avlidna med hur många som begått självmord, dött i cancer, eller i någon annan sjukdom, är ganska irrelevant i sammanhanget.

Något gott har det i alla fall pandemin fört med sig. Vi har lärt oss att iaktta en god handhygien, vilket har minskat antal offer av vinterkräksjuka. Användningen av munskydd och visir, samt att vi lärt oss hålla avstånd i till exempel affärer och i möten med människor har också minskat antalet av fallen av den vanliga vinterinfluensan.

 

Visserligen har ett antal av dem som testats positivt för covid-19 inte insjuknat själva, men de kan i sin tur ändå smittat ner ett antal andra personer som i sin tur insjuknat allvarligt, och kanske även dött. Av hänsyn till vår egen och våra medmänniskors hälsa bör vi därför inte förringa pandemins verkningar. Vi bör förlita oss på att de restriktioner som införs är för vårt eget bästa, och inte för att myndigheterna vill visa sin makt över medborgarna.

Vi har varit förskonade här på Åland hittills när det gällt dödsfall, men vi skall inte glömma bort att i andra länder är dödsfallen betydligt högre än de är här i Norden. I de flesta fall beror det på att myndigheterna inte insett pandemins farlighet i tid, utan man har låtit smittan sprida sig ohejdat förrän man skridit till åtgärder för att försöka stoppa epidemin.

Jag vill därför uppmana alla att fortsättningsvis hålla en god handhygien, och iaktta försiktighet i möten med andra människor, allt för att vi tillsammans skall stävja smittspridningen av covid-19, och till slut även vinna över den.

RUNA LISA JANSSON