DELA

Vi är glada att ingå i landskapsregeringen

Det prisade åländska hållbarhetsarbetet är unikt på så sätt att politiken har visat vägen för ett långsiktigt och strategiskt arbete som sträcker sig över flera regeringar med en vision för 2051 om full hållbarhet inom hållbarhetsprincipernas ramar. Därtill finns det ett brett samhällsengagemang inom medaktörsnätverket bärkraft.ax och näringslivet har också ställt sig bakom agendan. Grunden är lagd och nu är det upp till alla politikområden, branscher och verksamheter att se över hur vi med utgångspunkt i visionen kan finna de nödvändiga åtgärderna framåt.

I takt med den eskalerande miljö- och klimatkrisen har en global folkrörelse de senaste åren vuxit sig stark. Såväl valresultatet som den senaste gallupen visar att många vill se politisk handling för att Åland ska ta sin del av klimatansvaret, jobba för biologisk mångfald och ett friskt Östersjön. Det är positivt att kravet på snabba åtgärder är högre än någonsin.

Hållbart initiativ, som hämtar kraft från denna folkets mobilisering, har lovat väljarna att göra vårt yttersta för att få till en konkret omställningspolitik under den här mandatperioden. Vi kan inte vänta fyra år till.

Pandemin har i många verksamheter inneburit ett avbräck. Vi är glada att ingå i en landskapsregering som, trots pandemitider, tar hållbarhetsfrågorna på allvar och satsar framåt.

Vi har inrättat fler naturreservat på Kökar, i Eckerö och Sund, till exempel Stornäset. Vi har satt igång ett arbete med en helt ny åländsk lag – klimatlagen, som ska styra Åland till ett fossilfritt samhälle. Vi gör det möjligt för privatpersoner att installera elbilsladdare hemma. Vi stöder företag med totalt 700 000 euro för att de kan investera i tekniker för att spara på miljön och minska driftskostnaderna. Vi har gett Högskolan förutsättningar att starta ett utvecklingscenter, ett nav för forskning, företagsutveckling och innovation i omställningen. Arbetet med storskalig havsbaserad vindkraft går vidare i form av utredningar inför utarrendering av allmänna vatten.

Under året ökar landskapsregeringen stödet för utfasning av oljepannor och inför ett helt nytt stöd för solparksanläggningar. Vi lägger fram en reviderad vattenlag med regelverk för att minska näringsbelastningen i Östersjön.

Kollektivtrafiken mellan tätorterna Jomala-Mariehamn utvecklas. Snart påbörjas också en digitalisering av Ålandstrafikens tjänster och förberedelser inför en resebokningsapp.

 

Vi är också glada för att låginkomsttagare nu får ett ökat grundavdrag samt att det inrättas en digital ungdomsmottagning för att öka tillgängligheten för att söka hjälp för psykisk ohälsa.

Hållbart initiativ är också mycket tillfreds med landskapsregeringens reviderade ägardirektiv, som numer förtydligar att landskapsägda bolag ska upprätta hållbarhetsplaner i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan och löpande rapportera om utvecklingen. Detta är ett exempel på arbete i kulisserna som inte ger rubriker men som strategiskt bidrar till en långsiktig och systematisk omställning i ordinarie verksamheter och utifrån ordinarie budgetar.

Som sagt, hållbarhetsarbetet kräver ett brett samarbete inom politiken och samhället. Vi välkomnar därför socialdemokraterna att bidra med en politik som baserar sig på konkreta, framåtsyftande förslag på förbättrande åtgärder.

Vi finns med i regeringen så länge vi gör vad vi lovat våra väljare: att öka takten på omställningen till ett hållbart Åland. Kraven är höga och ska så vara, på det sättet sporras vi till att göra vårt yttersta i en exceptionell tid som denna. Planeten kan inte vänta. Orättvisor människor emellan måste lösas. Alla goda krafter behövs.

UTVECKLINGSMINISTER ALFONS RÖBLOM

LAGTINGSLEDAMOT ANNETTE BERGBO

LAGTINGSLEDAMOT SIMON HOLMSTRÖM

HÅLLBART INITIATIV