DELA

Vi är för invandring

Vi vill för det första på det bestämdaste avvisa påståendet att vi skulle vara emot invandring. Tvärtom är vi för invandring, så länge den sker av kärlek eller arbete.

Vi vill för det andra framföra att vi i huvudsak stöder den finländska flyktingpolitiken.

Vi vill för det tredje framföra att vi i huvudsak stöder den nuvarande flyktingpolitiken inom EU.

Däremot är vi mycket oroliga för den åländska flyktingpolitiken, som mera ser ut som en sen kopia av den flyktingpolitik, som man nu radikalt har förändrat i Sverige.

Vi ser med stor oro på utvecklingen i Sverige med över 50 områden med fullständigt utanförskap, som innebär att inte ens brandbilar kan fara in utan poliseskort.

Vi vill inte att Åland skall bli ett liknande område för ett socialt experiment.

Strategigruppen för Åländsk Demokrati