DELA

Vi är för, inte mot!

Nuvarande riksdagsledamot Elisabeth Nauclér har i flera olika sammanhang basunerat ut budskapet om att Liberalerna och FS skulle vara skyldiga till en ”Allianssprängning” då vi inte är med på samma lista som henne.
Elisabeth har jämfört det med ”Rikssprängningen” då Sverige förlorade Åland till Ryssland år 1809. En något överdriven beskrivning.
Elisabeth ger sken av att hon förra gången var listans huvudkandidat som de övriga medverkande partierna stödde upp. Vi vill påminna om att Liberalerna i förra riksdagsvalet ställde upp en egen kandidat i Roger Eriksson och Frisinnad Samverkan ställde sig bakom Magnus Lundberg (c). Nuvarande riksdagsledamoten tävlade på lika villkor på samma lista uppbackad av Obunden Samling och segern var marginell och ingalunda given.

Våra partier har tidigt klargjort att det är viktigt att det inkommande valet blir ett verkligt val för Ålands folk. Frisinnad Samverkan har också tidigt klargjort att man ställer upp egna kandidater i detta val, i motsats till förra valet. Lib FS listan har i detta val fyra kandidater, att jämföra med endast en kandidat för liberalerna i förra valet.
I flera sammanhang för nuvarande riksdagsledamoten ut en felaktig bild av att vår lista skulle vara en ”mot-lista” och hennes lista en ”för-lista”. Vi kan medge att vi visserligen siktar mot riksdagen i Helsingfors men i övrigt är vi för Åland och för vår politik. En politik som vi, i motsats till den andra listan, kommer att ha större enighet kring då vi inte, som den andra listan, spretar i allt från vänsterexperiment till självständighetsivrare.
Våra kandidater har en stabil ideologisk grund att stå på vilket ger tydlighet och trygghet för väljaren, oavsett vem som blir invald på listan. Inom kort presenteras valprogrammet för vår lista. Vi har också genom våra partier en enorm erfarenhet av riksdagsarbete i och med att vi tillsammans har haft riksdagsplatsen i 23 år (1983-2006). Dessutom har vi goda relationer med våra systerpartier på fastlandet; SFP och Samlingspartiet, men också med andra partier, vilket borgar för goda samarbeten när vi jobbar för Ålands viktiga frågor.
Petri Carlsson (fs),
politisk sekreterare
Christina Johansson-Gammals (lib),
partisekreterare