DELA

Vi är för en motorbana

Liberalerna och den liberala ungdomsgruppen är för att en motorbana byggs på Åland.
Vi är samtidigt ett parti som deltar aktivt i miljödebatten så därför finns det också i våra led någon eller några personer som anser att miljöaspekterna i frågan om en motorbana väger så tungt att de har valt att ha som sin åsikt att vi inte skall ha en motorbana på Åland. Det sannolika är att det i alla partier finns personer som säger nej.
Då blir det förespråkarnas uppgift att försöka övertyga alla dem som är tveksamma. Vi måste vara tydliga i våra argument för det finns inte en chans att vi kommer att lyckas förhindra att miljöaspekterna diskuteras innan motorbanan byggs. Det är tvärtemot bra att miljön diskuteras i alla sammanhang.

Vi som skriver denna insändare anser att det är helt avgörande för miljön och klimatförändringen att teknikutvecklingen inom hela transport- och fordonssektorn sker så fort som möjligt. Motorsporten har alltid varit en föregångare i teknikutvecklingen så allt talar för att nya miljövänliga framdrivningsmetoder kan utvecklas via motorsporten till mera civila användningsområden.
Som exempel kan nämnas att organisationen och beslutsfattarna bakom Formel 1, har som mål att om bara några år övergå till biobränslen och andra miljövänliga metoder. I andra tävlingsklasser används redan etanol och så vidare. Vi tror att det kan vara så att motorsporten är nödvändig för att skapa en hållbar utveckling.

I en hållbar utveckling ingår också sociala faktorer och vi anser att en meningsfull sysselsättning för ungdomar och andra, är någonting som också måste vägas in. Idag är möjligheterna till att utöva motorsport på Åland alltför begränsade.
Vi är för en motorbana.
Niklas Fabritius, lib lagtingskandidat
Mats Perämaa, lib lagtingskandidat