DELA

Vi är beredda

Lantrådet Gunell säger att ”vi” ska ta 245 asylflyktingar i år. De asylsökande, som i september kom till Finland är 84% från Irak, 5% från Somalia, 5% Afganistan och 2% från Syrien. 90% är män. Enligt pressen förbereds plats för flyktingar.

Nyan har frågat partiledarna hur de skall tackla de sk ”främlingsfientliga strömningarna”. Avser de oss?

Alla verkar överens om att debatten måste tas. Frågan är ju bara när? Nästa vecka börjar det bli lite sent.

Vi inom Åländsk Demokrati är för öppenhet och fri debatt.

När och var tänker ni ”ta debatten och dra ner byxorna”, som det har sagts?

Tidningarna har debattsidor. På www.alandskdemokrati.ax kan en öppen föras. Bara att gå in och skriva.

Vi är ofta på torget vid vår valstuga. Vi har alla politiska profiler få facebook. Ålands Demokrati har en facebook-sida.

Var och när vill ni ta debatten? Vi är beredda. Inte är ni väl fega?

Johan Boman, Ulf Damsten, Nils Manelius (ÅD)